Ako sa vypočíta zrážka z penzie? Vezmú vám všetko?

Na príkladoch vám ukážeme, akú sumu a prečo vám exekútor stiahne z dôchodku.

, 01.12.2020 06:00
figúrky, dôchodcovia, manželia, kalkulačka,... Foto:
Ak má povinný nariadených viacero exekúcií, Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky na úhradu konkrétnej pohľadávky v závislosti od jej poradia.

Základná suma = suma životného minima (ŽM) = 214,83 eura mesačne

  • 50 % sumy ŽM = 107,41 eura – zvýšenie na každú exekvovaným dôchodcom vyživovanú osobu

Pohľadávka na výživnom pre maloleté dieťa:

  • základná suma je 90,22 eura (70 % zo 60 % sumy ŽM)
  • 25 % zo 70 % sumy ŽM = 37,59 eura – zvýšenie na každú vyživovanú osobu

Dôchodcovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb:

  • základná suma = suma potrebná na platenie úhrady za poskytnutú starostlivosť
  • 25 % sumy ŽM = 53,701 eura – zvýšenie (suma vreckového), ak sa povinnému v poskytuje stravovanie
  • 75 % sumy ŽM = 161,12 eura – zvýšenie (suma vreckového), ak sa povinnému neposkytuje stravovanie

Príklad

Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 420,00 eura mesačne a penzista vyživuje manželku.

Základná suma, ktorá mu musí zostať, je 322,24 eura (214,83 + 107,41). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 97,80 eura. Ak sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 32,60 eura mesačne, a ak sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 65,20 eura mesačne.

Vykonávanie zrážok na úhradu:

  • prednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej a druhej tretiny, najprv sa uspokojujú z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny,
  • neprednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej tretiny.

Prednostné pohľadávky presne definuje Exekučný poriadok. Ide napríklad o výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pohľadávky náhrady škody spôsobené poškodenému ublížením na zdraví, prídavku na dieťa, pohľadávky úhrady za sociálne služby.

Medzi neprednostné pohľadávky patria napríklad pôžičky od bankových, resp. nebankových subjektov a poplatky telekomunikačným operátorom.

POZOR! Ak má povinný nariadených viacero exekúcií, Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky na úhradu konkrétnej pohľadávky v závislosti od jej poradia. Poradie pohľadávky je irelevantné v prípade vykonávania zrážok z druhej tretiny, ak sa zráža na úhradu pohľadávky výživného.

Príklad 1:

Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 365,00 eura mesačne. Po odpočítaní tzv. nezraziteľnej sumy (214,83 eura) sa na tretiny rozdelí suma 150,17 eura.

Na úhradu prednostnej pohľadávky je zrážka z dôchodku v rozsahu prvej a druhej tretiny:

(150,17 : 3) x 2 = 50,05 × 2 = 100,11 eura

Suma zrážky prednostnej pohľadávky bude 100,11 eura a povinnému sa bude vyplácať 264,89 eura (tretia tretina 50,05 eura zo sumy 150,17 eura a základná suma 214,83 eura).

Na úhradu neprednostnej pohľadávky je zrážka z dôchodku v rozsahu prvej tretiny:
150,17: 3 = 50,05 eura.

Suma zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky bude 50,05 eura a povinnému sa bude vyplácať 314,95 eura (zvyšné dve tretiny 100,11 eura zo sumy 150,17 eura a základná suma 214,83 eura).

Príklad 2:

Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobná penzia v sume 440,00 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (214,83) sa na tretiny rozdelí suma 225,17 eura.

Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 75,05 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 364,95 eura mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 150,10 eura mesačne a dôchodcovi sa bude vyplácať 289,90 eura mesačne.

Príklad 3:

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima.

Vtedy sa suma presahujúca 150 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

Starobný dôchodok sa vypláca v sume 590,80 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy 214,83 eura je suma penzie 375,97 eura. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine suma 53,73 eura (375,97 – 322,24).

Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima 322,24 eura. Každá tretina potom predstavuje sumu 107,41 eura. Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 170,40 eura (107,41 + 53,73).

Kto dlžníka informuje o výške zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa písomne informuje povinného o spôsobe určenia sumy zrážky pri začatí zrážok z dôchodku a vždy, keď sa suma zrážky zmení. Napríklad z dôvodu zvýšenia dôchodku pri každoročnej valorizácii od 1. januára kalendárneho roka alebo pri zmene sumy životného minima od 1. júla. Písomné oznámenie, okrem iného, obsahuje dátum, od ktorého dlžník prvýkrát dostane dôchodok vyplatený v nižšej sume, a predpokladaný dátum ukončenia zrážok z dôchodku.

POZOR! Sociálna poisťovňa nemôže na základe žiadosti povinného sumu zrážky z dôchodku meniť ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa dlžník nachádza.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #zrážky z dôchodku #príklad #exekúcie dôchodkov