Minimálna penzia: Čím viac odpracovaných rokov, tým viac peňazí

Kto má nárok na minimálnu penziu? Aké budú sumy minimálneho dôchodku od 1. januára 2021? Na príklade vám ukážeme, ako sa dôchodok zvyšuje na minimálny.

07.01.2021 06:00
seniori, manželia, úsmev, objatie Foto:
Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši o 2%, po 10tich rokoch o 3%.
debata (31)

Kto ju dostane

 • Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie.
 • Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 • má odpracovaných najmenej 30 rokov,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Aká bude výška minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Pozostalostné dôchodky: Vdovský, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1
Pánovi Jurajovi Sociálna poisťovňa vypočítala dôchodok 245,60 eura mesačne, získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 132,90 eura (378,50 – 245,60 = 132,90 eura) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2
Pani Jolana dostala výmer na dôchodok v sume 245,60 eura mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tak má 296,10 eura mesačne (245,60 + 50,50). Za 40 rokov obdobia má nárok na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (378,50 – 296,10 = 82,40). Nová suma penzie bude 328,00 eur mesačne (245,60 + 82,40). Naďalej bude dostávať aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 82,40 eura na sumu 378,50 eura mesačne (328,00 + 50,50).

Minimálny dôchodok teraz a od januára 2021
Obdobie DP v rokoch Mesačná suma minimálneho dôchodku (v €)    
30 334,30    
31 338,50    
32 342,70    
33 347,00    
34 351,20    
35 355,40    
36 359,60    
37 363,80    
38 368,00    
39 372,20    
40 378,50    
41 384,80    
42 391,10    
43 397,40    
44 403,70    
45 410,00    
46 416,30    
47 422,60    
48 428,90    
49 435,20    
50 441,50    

© Autorské práva vyhradené

31 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #tabuľka #minimálna penzia