Dôchodky 2021: Vek odchodu do penzie + tabuľka a príklady

Veľkou zmenou prechádza aj dôchodkový vek poistencov narodených v rokoch 1957 až 1965. Týka sa táto zmena aj vás? Aký bude po novom váš dôchodkový vek?

15.01.2021 08:00
žena, úsmev, ukazovanie Foto:
Kompenzácia bude mať formu jednorazového doplatku alebo formu percentuálneho zvýšenia dôchodku.
debata (9)

Zmena siedma: Dôchodkový vek

V roku 2021 sa mení dôchodkový vek poistencov (žien a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa od 1. januára 2021 upravuje tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku.

Zákonom sa stanovil spôsob kompenzácie dôchodkových nárokov poistencov, ktorí do dôchodku už odišli a na účely určenia dôchodkového veku im nebola zohľadnená výchova dieťaťa. Súčasne je stanovený aj spôsob kompenzácie poistencov, ktorí dôchodkový vek ešte nedovŕšili, ale podľa novely zákona je ich dôchodkový vek nižší a dovŕšili by ho pred 1. januárom 2021. Kompenzácia bude mať formu jednorazového doplatku alebo formu percentuálneho zvýšenia dôchodku. Formou percentuálnej kompenzácie sa zvýšia aj dôchodky poistencov, ktorým bol do 31. decembra 2020 priznaný predčasný dôchodok a ich dôchodkový vek sa znižuje.

Dôchodkový vek platný od 1. januára 2021
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov žien s počtom vychovaných detí        
  0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m
1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí
  1 2 3 a viac  
1957 62r 61r 6m 61r  
1958 62r 2m 61r 8m 61r 2m  
1959 62r 4m 61r 10m 61r 4m  
1960 62r 6m 62r 61r 6m  
1961 62r 8m 62r 2m 61r 8m  
1962 62r 10m 62r 4m 61r 10m  
1963 63r 62r 6m 62r  
1964 63r 2m 62r 8m 62r 2m  
1965 63r 4m 62r 10m 62r 4m  
1966 a viac 63r 6m 63r 62r 6m  

Príklady

Poistenka narodená 31. októbra 1959
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 61 rokov a 10 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 31. augusta 2021
Poistenka narodená 1. apríla 1962
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 62 rokov a 4 mesiace
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 1. augusta 2024
Poistenec narodený 14. júla 1965
Dôchodkový vek 63 rokov a 10 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 14. mája 2029
Poistenec narodený 31. decembra 1961
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 28. februára 2024

Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií.

Skupiny poistencov

Nová právna úprava rozdeľuje ročníky poistencov a ich určenie dôchodkového veku do troch skupín.

1. Poistenci, ktorí pred 1. januárom 2021 nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a ani dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021

  • na túto skupinu poistencov sa už bude vzťahovať nový dôchodkový vek znížený za každé vychované dieťa,

2. Poistenci, ktorí nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021, avšak dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 by dovŕšili pred 1. januárom 2021

  • dôchodkový vek tejto skupiny poistencov je 1. január 2021,

3. Poistenci, ktorí dovŕšia/dovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a starobný dôchodok majú priznaný (resp. budú mať priznaný) s dátumom priznania pred 1. januárom 2021

  • tejto skupine poistencov zostáva zachovaný pôvodný dôchodkový vek.

Príklady

Poistenka narodená 15. mája 1959
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 61 rokov a 10 mesiacov

Dôchodkový vek poistenka dovŕši: 15. marca 2021, teda už podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2021.

Poistenka narodená 15. júna 1958
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 62 rokov a 7 mesiacov – 15. januára 2021
od 1. januára 2021 1. januára 2021
Fiktívny dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace – 15. augusta 2020

Dôchodkový vek poistenka dovŕši 1. januára 2021, v deň účinnosti novely zákona. Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila pred 1. januárom 2021, teda pred účinnosťou novely zákona, 15. august 2020 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie a dôchodkový vek je deň účinnosti novely zákona, teda 1. január 2021.

Poistenka narodená 10. januára 1957
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 62 rokov a 6 mesiacov – 10. júla 2019
Fiktívny dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 62 rokov – 10. januára 2019
Dôchodkový vek poistenka dovŕšila 10. júla 2019.

Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila ešte pred dôchodkovým vekom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, dôchodkový vek zostáva zachovaný a 10. január 2019.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #príklad #dôchodkový vek #tabuľka #zmeny v roku 2021