Príspevok na kompenzáciu? Ak máte zdravotné postihnutie

Podmienky na priznanie príspevku na kompenzáciu určuje zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Každý má ale iné podmienky a je určený na iný druh kompenzácie.

, 10.02.2021 08:00
ŤZP, invalidný vozík, kuchyňa Foto:
Ilustračné foto.

Na osobnú asistenciu

možno poskytnúť, ak ste odkázaný na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Jeho výška je 4,18 eura na hodinu.

Na prepravu

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 109,61 eura. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 39,88 eura, II. skupina na 19,94 eura, III. skupina na 11,97 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,94 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 35,88 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 47,85 eura.

Príspevok na opatrovanie

slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.

Suma príspevku, ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku: Základná výška peňažného príspevku je mesačne 476,74 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 634,06 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. Tieto sumy je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak: je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca: neskúma a nezohľadňuje sa príjem opatrovanej osoby s ŤZP. Suma príspevku je mesačne 238,37 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 317,03 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne 209,77 pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 294,84 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku je 307,52 eura.

Na kúpu a výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

poskytuje sa najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na opravu pomôcky

možno ho poskytnúť, ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu.

Cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa toto neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia.

Výška príspevku: najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu osobného auta

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, avšak táto osoba nesmie mať viac ako 65 rokov. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura.

Na úpravu osobného auta

môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu.

Suma je najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura.

Na úpravu bytu, domu a garáže

možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť.

Suma: maximálne 6 638,79 eura, na úpravu garáže maximálne 1 659,70 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #príspevky na kompenzáciu