Na invaliditu treba myslieť rovnako ako na dôchodok

Výška invalidného dôchodku sa zďaleka nevyrovná platu. Riešením by mohlo byť správne poistenie. Čo ponúkajú jednotlivé poisťovne na Slovensku?

04.03.2021 08:00
panáčik, robotník, invalid, barle Foto:
Na odchod do penzie sa veľa ľudí dnes už pripravuje tým, že si sporí či investuje. To, že môžu vážne ochorieť alebo sa im môže stať úraz, väčšina ľudí prehliada.
debata

Každý zamestnanec či živnostník síce platí odvody na invalidné poistenie, z ktorého môže dostať invalidný dôchodok, no jeho výška sa väčšinou ani len nepribližuje platu, ktorý dostával predtým. Odborníci preto radia, ako sa pripraviť aj na takúto situáciu a nastaviť si poistenie tak, aby ste boli čo najlepšie chránení.

Priemerná výška starobného dôchodku je v súčasnosti 498 eur. Na odchod do penzie sa veľa ľudí dnes už pripravuje tým, že si sporí či investuje. To, že môžu vážne ochorieť alebo sa im môže stať úraz, väčšina ľudí prehliada. Pritom poistenie pre prípad invalidity je jedno z najkomplexnejších krytí na zmluve rizikového životného poistenia. Výhodou je, že o nároku na poistenie nerozhoduje samotná poisťovňa, ale riadi sa rozhodnutím o invalidite, ktoré vydáva posudkový lekár.

V prípade vyplácania existujú na výber dve základné možnosti. „Buď poisťovňa klientovi vyplatí peniaze, až keď sa stane plným invalidom, teda jeho schopnosť vykonávať prácu poklesne aspoň o 70 percent, alebo bude krytý aj pre prípad čiastočnej invalidity. V takom prípade mu poisťovňa zaplatí dohodnutú sumu už pri 40-percentnej invalidite. V aktuálnej situácii spojenej s pandémiou COVID-19 v prípade invalidity poisťovňa nevylučuje toto ochorenie ako dôvod, to znamená, že je to štandardne kryté Sociálnou poisťovňou aj komerčnou poisťovňou,” vysvetľuje Katarína Faktorová, riaditeľka divízie životného poistenia investícií a penzií Finportal.

Podľa jej slov "ak si vyberieme poistenie plnej invalidity, môže sa stať, že len tesne na ňu nedosiahneme, čo nás oberie o poistné plnenie“. Pri uzatváraní poistenia je možné rozhodnúť sa, či v prípade plnenia požiada poistenec o jednorazovú výplatu poistného, alebo uprednostní rentu, ktorú bude poberať do konca poistnej doby.

„Ľudia, ktorí chcú poistenie invalidity, aby si boli istí, že dokážu za každých okolností splatiť napríklad hypotéku, si môžu vybrať poistku s klesajúcou poistnou sumou. Zvolená poistná suma sa bude postupne znižovať približne rovnako, ako bude klesať dlžná suma. Takáto poistka je výrazne lacnejšia, ako keď je poistná suma stále rovnaká,” radí Faktorová.

Čo ponúkajú jednotlivé poisťovne

Allianz – Slovenská poisťovňa: Ponúka poistenie invalidity s klesajúcou aj konštantnou poistnou sumou. Na výber je krytie čiastočnej i plnej invalidity. Poistná suma môže dosiahnuť najviac 100-tisíc eur. Kto chce namiesto jednorazovej sumy dostávať rentu, môže si vybrať poistnú sumu od tisíc eur, maximálna poistná suma nie je obmedzená. Ak niekto utrpí úraz pri dopravnej nehode, získa dvojnásobné plnenie. Čakacia doba je dva roky.

Axa životná poisťovňa: Má na výber poistenie čiastočnej a plnej invalidity. Poistná suma sa môže pohybovať od 4* do 165-tisíc eur. Mesačná renta môže dosiahnuť 40 až 750 eur. Čakacia doba je 18 mesiacov.

ČSOB Poisťovňa: Ponúka poistenie čiastočnej i plnej invalidity. V prípade klesajúcej poistnej sumy sa možno poistiť najviac na 200-tisíc eur a pri konštantnej poistnej sume maximálne na 100-tisíc. Neponúka možnosť výplaty renty. Čakacia doba je 2 roky.

Generali poisťovňa: Klient si môže vybrať krytie plnej invalidity alebo čiastočnej spolu s plnou. Maximálna jednorazová poistná suma dosahuje 70-tisíc eur a mesačná renta sa pohybuje od 50 do 1 250 eur. Čakacia doba je 18 mesiacov.

Kooperativa poisťovňa: Ponúka poistenie plnej invalidity. Maximálna poistná suma môže dosiahnuť 350-tisíc eur, pričom nesmie prekročiť 6-násobok ročného príjmu. Kto si zvolí výplatu renty, môže si vybrať ročný dôchodok od 60 do 50 040 eur. Jeho výška nesmie prekročiť ročný príjem. Čakacia doba je 2 roky.

NN Životná poisťovňa: Má v ponuke poistenie s maximálnou poistnou sumou 300-tisíc eur. Renta môže dosahovať 100 až 1 000 eur mesačne. V prípade úplného ochrnutia alebo terminálneho štádia onkologického ochorenia klient získa plnenie 150 percent poistnej sumy. Pri výplate renty môže klient pri vybraných diagnózach získať plnenie vopred. Čakacia doba je 18 mesiacov.

Uniqa poisťovňa: Poistenci môžu získať buď krytie plnej invalidity, alebo kompletné krytie od 40 %. Maximálna konštantná poistná suma dosahuje 20-tisíc eur a klesajúca 180-tisíc eur. Rentu si možno zvoliť od 50 do 600 eur mesačne. Pri invalidite z dôvodu úplného ochrnutia získa klient 150 percent poistnej sumy, môže získať aj preddavok na poistné plnenie. Čakacia doba je 1 rok.

Wüstenrot poisťovňa: Ponúka poistenie invalidity od 40 %. Maximálna konštantná poistná suma môže dosiahnuť 30-tisíc eur a klesajúca 60-tisíc eur. Pri invalidite do 70 % získa poistenec rovnaké percento poistnej sumy, ako je stanovená invalidita. Pri invalidite nad 70 % dostane plnú sumu. Rentu možno získať len v prípade úplnej invalidity. Jej mesačná výška sa pohybuje od 100 do 500 eur. Čakacia doba je 18 mesiacov.

Poisťovňa YOUPLUS: Ponúka poistenie plnej a čiastočnej invalidity s konštantnou aj klesajúcou poistnou sumou. Maximálna poistná suma plnej invalidity je nastavená na 600-tisíc eur, pri čiastočnej invalidite je to 400-tisíc eur. Pri výplate renty si klient môže vybrať poistnú sumu od 40 do 2 000 eur. Čakacia doba je 2 mesiace.

Zdroj: Finportal

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #poisťovňa #invalidný dôchodok #invalidita