Čo sa započítava do odpracovaných rokov pre nárok na dôchodok?

Čo sa počíta do odpracovaných rokov a čo nie. Započítava sa materská? Kedy je možné odísť do predčasnej penzie?

02.03.2021 08:00
žena seniorka, Foto:
Ilustračné foto.
debata (8)

Čo sa počíta do odpracovaných rokov a čo nie? Narodila som sa 8. 6. 1961. V roku 1980 som zmaturovala, potom som išla na VŠ, ktorú som však po 3 rokoch denného štúdia nechala. Potom som začala pracovať. Po 3 rokoch práce som išla na materskú s 1 dieťaťom. Po materskej som bola nezamestnaná. V roku 1995 som začala opäť pracovať a pracujem nepretržite do dnes. Čo sa započítava do odpracovanej doby? A čo s týmito rokmi, ktoré mám vydokladované: 4 roky stredná škola s maturitou, tri roky denného štúdia na VŠT, doba keď som bola nezamestnaná a brala som dávku v nezamestnanosti, dva roky materská s 1 dieťaťom. Kedy môžem požiadať o predčasný dôchodok?

Karolína

S takýmito konkrétnymi otázkami odporúčame obrátiť sa priamo na Sociálnu poisťovňu, a to buď telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123 alebo mailom cez webový formulár pre otázky.

Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1961, ktorá vychovala 1 dieťa, je 62 rokov a 8 mesiacov. Tento vek dovŕšite 8. februára 2024 a do predčasného starobného dôchodku môžete ísť o dva roky skôr, to znamená, 8. februára budúceho roku. Avšak ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôžete byť povinne dôchodkovo poistená – zamestnaná a o tento dôchodok nie je možné požiadať spätne.

Dobu štúdia zdokladujete maturitným vysvedčením a potvrdením vysokej školy odkedy – dokedy štúdium na VŠ trvalo. Dobu evidencie na úrade práce do roku 1995 zdokladujete potvrdením úradu práce (odkedy dokedy evidencia trvala) a dobu starostlivosti o dieťa zdokladujete rodným listom dieťaťa. Toto všetko a ešte aj doba zamestnania sa Vám bude započítavať do „odpracovanej do­by“.

Odpovedala: Mgr. Jana Hrabková, odbor komunikácie s verejnosťou, Sociálna poisťovňa

8 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok #odpracované roky #suma penzie
Flowers