Seniori, pozor na dlhy! Na penziu vám môže siahnuť exekútor

Priznanie dôchodku neznamená koniec exekučných zrážok. Od čoho závisí výška vašej mesačnej zrážky? Ako môže poberateľ dôchodku predísť exekúcii?

18.05.2021 06:00
dôchodkyňa, peniaze, problém, dlhy Foto:
Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.
debata (26)

Budúci dôchodca by si pred odchodom do penzie mal, okrem všetkých dokladov potrebných na priznanie starobného dôchodku, dať do poriadku aj prípadné existujúce dlhy. Mnohí si totiž myslia, že odchodom do penzie sa svojich dlhov zbavia. Nie je to však tak. "Dôchodok je podľa zákona takým príjmom, z ktorého je možné zrážať dlžné čiastky. Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku na príkaz súdneho exekútora, nerobí to svojvoľne,“ informuje Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.

Video
Právnička Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH o exekúciách dôchodcov - odvysielané 18. 12. 2020.

Výnimkou nie sú ani seniori, ktorí majú viac exekúcií. "Ak má jeden poistenec viac pohľadávok, určujú sa takzvané prednostné a neprednostné pohľadávky s presným postupom ich výpočtu. Prednostné pohľadávky definuje Exekučný poriadok. Ide napríklad o výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pohľadávky náhrady škody spôsobené poškodenému ublížením na zdraví, prídavku na dieťa, pohľadávky úhrady za sociálne služby. Pôžičky od bankových, resp. nebankových subjektov a poplatky telekomunikačným operátorom patria medzi neprednostné pohľadávky,“ vysvetlila Hrabková.

Mesačná zrážka z penzie závisí od sumy životného minima, mesačnej sumy penzie exekvovaného dôchodcu, počtu vyživovaných osôb, skutočnosti, či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku výživného pre maloleté dieťa alebo pohľadávku na pokute za vybrané priestupky či sumy, za ktorú sa poskytuje dlžníkovi starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak je poskytovaná.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Penzistovi ale nemôže exekútor siahnuť na celú sumu dôchodku. Základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať, je suma životného minima. V súčasnosti je to 214,83 eura. Sú však výnimky, pokiaľ ide o výživné na maloleté dieťa a tiež v prípade, ak je dôchodca umiestnený v zariadení so stravou a vreckovým.

A aká je najvyššia suma exekúcie? "Údaje máme spracované v pásmach. V apríli malo 40 dôchodcov exekučnú zrážku v sume nad 500 eur,“ uviedla Hrabková. Ako vysvetlila, Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku.

"Prestať vykonávať zrážky z dôchodku môže iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu,“ dodala Jana Hrabková.

manželia, penzisti, zmätok, otázky, nevie, nechápe Čítajte viac Otázky a odpovede o exekúciách penzistov: Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?

Často sa stáva, že účet, na ktorý chodí dôchodcovi penzia, exekútor zablokuje, a dôchodca si myslí, že účet zablokovala Sociálna poisťovňa. Dôchodca tak ostane bez finančných prostriedkov. Má v takomto prípade nejakú možnosť dostať sa k svojmu dôchodku?
Zo zákona o sociálnom poistení má dôchodca možnosť vybrať si spôsob poukazovania dôchodku. Jedným z nich je poukazovanie penzie na jeho účet (prípadne na účet manžela/manželky) v banke. V prípade, že dôchodca nie je spokojný s poukazovaním dôchodku na účet, má možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o jeho vyplácanie prostredníctvom pošty v mieste bydliska. Sociálna poisťovňa vykoná zmenu v spôsobe poukazovania dôchodku najneskôr od splátky splatnej v treťom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni.

Prečo sa naďalej vykonávajú zrážky, aj keď povinný Sociálnej poisťovni oznámil, že dlžnú sumu už poukázal oprávnenému?
Sociálna poisťovňa po nariadení exekúcie zrážkami z dôchodkovej dávky môže prestať vykonávať zrážky len na základe oznámenia, že pohľadávka je uhradená, resp. na základe oznámenia o zastavení exekúcie z iného dôvodu. Uvedené Sociálnej poisťovni oznamuje orgán, ktorý exekúciu nariadil. Prestať vykonávať zrážky z penzie výlučne na základe oznámenia povinného o uhradení pohľadávky nie je možné.

© Autorské práva vyhradené

26 debata chyba
Viac na túto tému: #dlh #exekúcie #exekúcie dôchodkov