Minimálny dôchodok nedostane každý. V čom je problém?

Mzdy aj odpracované roky vplývajú na sumu budúcej penzie. Niekomu k minimálnemu dôchodku nepomôžu ani desiatky odpracovaných rokov. Na čo má nárok človek, ktorý roky pracoval za málo peňazí? Na penzijné minimum alebo dávky. Ak splní podmienky.

28.01.2022 06:00
senior, dôchodca Foto:
debata (63)

Už niekoľko rokov sa tak automaticky zvyšujú dôchodky do sumy penzijného minima. Ide o starobné, predčasné aj invalidné penzie vypočítané v nižších sumách. Podľa hovorkyne Sociálnej poisťovne Zuzany Dvorákovej podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku.

Kvalifikovaným obdobím je celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred 1.¤januárom 1993 a od 1.¤januára 1993 sa započítajú iba tie roky, v ktorých dosiahol osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241. Táto hodnota znamená, že mal v danom roku príjem minimálne na úrovni 24,1 % z priemernej mzdy platnej v tom roku, teda približne na úrovni životného minima.

ľudia, figúrky, peniaze, mince Čítajte aj Sociálna poisťovňa posiela ľuďom viac peňazí. Koho sa vyššie dávky týkajú?

Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny bez žiadosti. Suma minimálnej penzie nie je jednotná. Ak teda do penzie odchádza človek, ktorý odpracoval 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a Sociálna poisťovňa mu vypočíta penziu napríklad v sume 275 eur, prehodnotí jeho nárok na minimálny dôchodok. Ak spĺňa všetky podmienky, automaticky zvýši jeho starobný dôchodok na sumu minimálneho. Ten je za 30 rokov v sume 334,30 eura mesačne. Takýto penzista bude teda dostávať starobný dôchodok zvýšený na penzijné minimum v sume 334,30 eura. Ak by odpracoval 42 rokov a splnil by podmienky, jeho dôchodok by bol zvýšený na 391,10 eura.

Pokiaľ ale ide o pravidelnú januárovú valorizáciu penzií, minimálne dôchodky sa zvyšujú inak. Sociálna poisťovňa nezvyšuje minimálny dôchodok, ktorý penzista poberá, ale pôvodný dôchodok, ktorý dôchodcovi zvýšila na úroveň minimálneho už pri jeho priznávaní. Po valorizácii vypláca seniorovi ten dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší. Ak je pôvodný dôchodok dôchodcu aj po valorizácii stále nižší ako minimálny, naďalej dostáva minimálny dôchodok. Naopak, pôvodný valorizovaný dôchodok začne Sociálna poisťovňa vyplácať penzistovi v prípade, ak je po valorizácii vyšší ako minimálny.

seniori, manželia, úsmev Čítajte aj O dôchodok vlani žiadalo viac ako 120 tisíc ľudí. O 20 percent viac ako rok predtým

Tí penzisti, ktorí nespĺňajú podmienku minimálne tridsať kvalifikovaných rokov a Sociálna poisťovňa im vypočíta penziu nižšiu, ako je suma životného minima, teda nižšiu ako 218,06 eura, budú musieť naďalej žiadať na úrade práce o dávku v hmotnej núdzi.

Úrad potom na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich rodinné, príjmové, bytové a majetkové pomery posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňajú nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Suma sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov uvedených v zákone a úhrnom súm príjmu členov domácnosti. Dávka pre jednotlivca sa vypláca v sume 68,80 eura, ochranný príspevok je na úrovni 70,40 eura a príspevok na bývanie pre domácnosť s jedným členom je 59,40, viacčlenná domácnosť dostane 94,80 eura.

63 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #penzie #minimálny dôchodok #nízke dôchodky #penzijné minimum