Odpracovali ste minimálne 30 rokov? Penzijné minimum dostať nemusíte

Prečo nedostávam minimálny dôchodok keď som odpracoval viac ako 30 rokov? Otázok, ktoré sa týkajú minimálnych dôchodkov je oveľa viac. Prinášame vám najčastejšie z nich:

10.03.2022 06:00
dôchodca, otáznik, otázka Foto:
Ilustračné foto.
debata (10)

Sociálna poisťovňa mi priznala za 31 odpracovaných rokov penziu 190 eur. Odôvodnila to tým, že poberám aj vdovský dôchodok 90 eur a zo zahraničia 50 eur. Postupovala správne?

Áno, postupovala správne. Do dôchodkového príjmu na určenie sumy minimálneho dôchodku sa započítava starobný alebo invalidný dôchodok; vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok; výsluhový dôchodok; invalidný výsluhový dôchodok; vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok; čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok; vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera; dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Na Slovensku som pracovala 27 rokov. Zarábala som asi 500 eur mesačne. Od roku 2007 pracujem v Rakúsku. Ako sa mi bude počítať starobný dôchodok? Budem dostávať z Rakúska asi 300 eur. Mám nárok na minimálny dôchodok na Slovensku?

Nárok na starobný dôchodok vzniká splnením dvoch podmienok – dovŕšením dôchodkového veku a získaním aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Suma dôchodku závisí od obdobia dôchodkového poistenia získaného po ukončení povinnej školskej dochádzky v Slovenskej republike a vymeriavacích základov získaných v Slovenskej republike. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku ak: získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov (prihliada sa aj na dôchodok z cudziny) je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok.

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia). Od 1. januára 1993 sa započítajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy. Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou) a obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Narodila som sa 10. júna 1961. Kedy by som mohla požiadať o starobný dôchodok a aká je suma minimálneho dôchodku?

Keďže neuvádzate, koľko detí ste vychovali, a preto nie je možné určiť váš dôchodkový vek, od ktorého môžete požiadať o starobný dôchodok. Pre výpočet dôchodkového veku odporúčame použiť kalkulačku na výpočet dôchodkového veku, ktorá sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Nárok na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku ak: získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok.

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia). Od 1. januára 1993 sa započítajú len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy. Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou) a obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma minimálneho dôchodku 334,30 eur je najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na penzijné minimum?

Bude vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

Valorizuje sa aj minimálny dôchodok?

Nie. Aj naďalej sa od 1. januára bude valorizovať iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Sociálna poisťovňa bude preto k 1. januáru kalendárneho roka pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

Mám dôchodok vyšší ako 334,30 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Suma minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Suma minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku v sume 304,50 eura mesačne získal 45 rokov obdobia, suma jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eura mesačne.

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na Slovensku. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #minimálny dôchodok #suma penzie