Pozostalostný dôchodok nie je navždy. Kedy vám ho vyplácať prestanú?

Ak mi raz bude priznaný pozostatalostný dôchodok, budem ho poberať navždy? A ak mi bude pozastavená jeho výplata, budem môcť ešte niekedy požiadať o obnovenie výplaty?

07.04.2022 06:00
tvár, senior, muž, choroba, smútok, prvá pomoc, Foto:
debata (6)

Nie tak úplne. Vdovský alebo vdovecký dôchodok patrí štandardne jeden rok od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala/vychoval aspoň tri deti, dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti, dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

dôchodcovia Čítajte aj Zmeny v penziách? Dôchodkový vek, rodičovský bonus aj penzia po 40 odpracovaných rokoch...

Príklad: Muž, ktorý ovdovel, nepoberá žiaden dôchodok. Jeho zosnulá manželka tiež nepoberala žiaden dôchodok, nedosiahla totiž ešte dôchodkový vek. Manželovi bol priznaný vdovecký dôchodok, keďže jeho zosnulá manželka získala potrebný počet rokov na nárok na invalidný dôchodok, v sume 302,50 eura. Manželia nemali žiadne deti, a tak bude pozostalý manžel dostávať vdovecký dôchodok jeden rok.

Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví.

seniori dôchodcova penzista Čítajte aj Sociálna poisťovňa vyplatí pred sviatkami dôchodky inak

O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #pozostalosť #pozostalostný dôchodok #penzijná dávka