Dostávate len penziu zo zahraničia? Pozostalostný dôchodok dostanete v plnej výške!

Pozostalostný dôchodok je 60 % z penzie zomretého. Ak pozostalý manžel alebo manželka dostáva aj starobný dôchodok, ten nižší sa vypláca v sume jednej polovice. Nie však v prípade, ak dostávate penziu len zo zahraničia.

02.07.2022 14:41
dôchodca, senior, pozostalý, pozostalostná... Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Podľa súčasne platných právnych predpisov platí nasledovné: Ak dôchodca spĺňa podmienky na výplatu dôchodku z dôchodkového poistenia Českej republiky a budú splnené aj podmienky výplaty pozostalostného dôchodku z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, neuplatňuje sa úprava pozostalostného dôchodku a tento dôchodok sa bude vyplácať v plnej výške,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

A tak ak napríklad pánovi Jurajovi, ktorý dostáva dôchodok len z Českej republiky v sume 450 eur zomrie manželka, pozostalostný dôchodok, ktorý po nej dostane je 60 % z jej penzie. Ak teda dostávala penziu 300 eur, jeho pozostalostný dôchodok bude 180 eur a nebude sa mu krátiť. Spolu tak bude dostávať 630 eur

Ak by ale dostával penziu zo Slovenska, jeho pozostalostný dôchodok by bol 90 eur (polovica zo sumy 180 eur), keďže sa na neho vzťahuje takzvaný súbeh dôchodkov. Spolu tak bude dostávať 540 eur.

A čo je vlastne súbeh penzií? Ak vznikne poistencovi nárok na dva dôchodky, prichádza k súbehu nárokov na dôchodok. Ak sú splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdoveckého či vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #penzista #pozostalostný dôchodok