Žiadosť? K priznaniu penzie krok za krokom

Čo všetko si musíte nachystať, aby cesta k penzii bola pre vás bezproblémová? Pripravte sa na množstvo dokladov, ktoré si musíte pripraviť.

13.07.2022 08:00
dôchodok, penzia, dôchodca, penzista,... Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • v dostatočnom predstihu by ste si mali skontrolovať, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše doby zamestnania a hrubé zárobky (spravidla od roku 1984). Na tento účel slúži Informácia o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, ktorá bola zaslaná každému poistencovi, ale aj Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. januára 2004, o vyhotovenie ktorej má možnosť poistenec Sociálnu poisťovňu požiadať. Prípadne v pobočke Sociálnej poisťovne môže požiadať o vystavenie grid karty, prostredníctvom ktorej sa cez jej internetovú stránku dostane k údajom o svojom dôchodkovom poistení od 1. januára 2004
  • o spísanie žiadosti je potrebné požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta vášho trvalého pobytu. Ak zo zdravotných dôvodov nie ste schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže ju spísať pobočka v mieste vášho prechodného pobytu. Vhodné je dohodnúť si vopred termín spísania žiadosti, ale možno ju spísať najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku, keď by už mali byť preukázané všetky rozhodujúce skutočnosti
penzista, záhradník, kvetinárstvo, pracujúci penzisti Čítajte viac Ako vám práca zvýši dôchodok? Je lepšie poberať mzdu aj penziu alebo len prácou si zvyšovať dôchodok?
  • k žiadosti budete potrebovať platný občiansky preukaz alebo cestovný pas; doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo); ľudia spravidla narodení od roku 1963 potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky; vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby; rodné listy detí; potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, ak ide o obdobie pred 1. 1. 2001, a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak ide o obdobie po 31. 12. 2000; ak vlastníte doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, tak aj tie a ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide
  • v dohodnutý deň a hodinu sa dostavte do príslušnej pobočky a predložte požadované doklady. Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení poistenca spisuje pracovníčka pobočky Sociálnej poisťovne. Svojím podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. V prípade nejasností vám pracovníčky pobočky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti odpovedia na otázky týkajúce sa starobného dôchodku
  • spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní penzie a dĺžka konania závisí od úplne a presne zisteného skutočného stavu veci. Dôležitá je aj spolupráca žiadateľa a zamestnanca pobočky. Ak máte všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispejete ku skráteniu konania o priznaní penzie. Ak vám niektoré doklady chýbajú a nie je vo vašich silách ich preukázať, zabezpečí ich Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však môže konanie predĺžiť. O postupe pri zisťovaní chýbajúcich dokladov vás budú priebežne písomne informovať

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy