To, že penziu dostávate, neznamená, že nemáte povinnosti. Na čo nezabúdať?

Čo musíte urobiť a na čo máte právo?

28.07.2022 08:00
invalid, žena, chodítko Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

1. každý občan má z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu možnosť požiadať o invalidný dôchodok

2. príslušnosť pobočky Sociálnej poisťovne na posúdenie zdravotného stavu v rámci konania je daná miestom vášho trvalého bydliska (napr. trvalý pobyt máte v Šamoríne – príslušnou bude pobočka SP Dunajská Streda)

3. máte možnosť požiadať o vylúčenie príslušného posudkového lekára z konania

4. pri posudzovaní zdravotného stavu posudkovým lekárom máte povinnosť predložiť všetky dôkazné prostriedky o svojom zdravotnom stave, o ktorých sa domnievate, že majú vplyv na váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ak ich máte k dispozícii alebo o nich máte vedomosť

5. máte právo nazerať do spisov, požiadať o vydanie Zápisnice o ústnom pojednávaní a odborný posudok o invalidite, máte právo uviesť námietky proti obsahu zápisnice

3 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok