Oplatí sa dôchodkové sporenie aj pri dnešnej inflácii?

Aktuálne stále viac ľudí rieši, ako predísť znehodnoteniu úspor, z ktorých odkrajuje pomerne vysokú časť inflácia. Dokáže dôchodkové sporenie poraziť infláciu?

10.08.2022 11:00
senior pocitac dôchodca dôchodkyňa Foto:
debata

Podstatná časť populácie má v období zvýšenej neistoty tendenciu robiť radikálne rozhodnutia. Tie sa síce z krátkodobého hľadiska môžu javiť ako priaznivé, v dlhšom horizonte však môžu poškodiť schopnosť zaistiť si do budúcnosti dostatok prostriedkov. Upozorňujeme preto, že pri dobiehaní rekordnej dvojcifernej inflácie je namieste opatrnosť.

Čo prekoná infláciu

Aj keď správy o vývoji sporenia v II. dôchodkovom pilieri v uplynulých mesiacoch tohto roku nepredstavovali príliš príjemné čítanie, je potrebné pristupovať k tejto forme zhodnocovania úspor z dlhodobého hľadiska a vnímať ho optikou niekoľkých desaťročí. Je potrebné mať tiež na pamäti, že na dlhodobom investičnom horizonte dochádza po určitej dobe k prepadom hodnoty.

„Tieto prepady sú však v dlhšom čase vyvažované rastovými fázami na finančnom trhu, ktoré obvykle trvajú dlhšie ako obdobie poklesu. Vyvážené a najmä indexové fondy vedia dlhodobo prekonávať infláciu a priniesť sporiteľovi zaujímavé zhodnotenie,“ hovorí riaditeľ penzií a investícii UNIQA Pavel Vaněk.

Dokazuje to aj situácia z minulého roka, keď koronakríza v prvej polovici roka zasiahla najmä negarantované fondy, ktoré relatívne prudko poklesli. Situácia sa však rýchlo skonsolidovala, napr. výkonnosť fondov v II. pilieri sa v krátkom čase skorigovala a ku koncu roka bola opäť v kladných hodnotách.

„Výhodou dlhodobého sporenia je to, že dokáže absorbovať aj takéto dočasné výkyvy a teda pre sporiteľa II.piliera s dostatočným investičným horizontom je lepšie byť vo fonde, ktorý zodpovedá jeho profilu. Našou ambíciou je preto zmeniť pomer sporiteľov v prospech sporenia v negarantovaných fondoch,“ hovorí riadite Pavel Vaněk.

Pri snahe o elimináciu dopadov inflácie na usporené prostriedky je preto namieste zvážiť prechod z konzervatívnej stratégie do dynamickejšej. „Dôležité je to najmä v situácii, keď má sporiteľ dôchodkového sporenia pred sebou dlhšiu dobu sporenia ako 10 rokov. Z doterajšieho vývoja je totiž možné poukázať na to, že v konzervatívnych fondoch je počas uplynulých rokov dlhodobý výnos pod priemernou infláciou za dané obdobie,“ radí Vaněk.

Preto majú konzervatívne fondy zmysel len u tých sporiteľov, ktorým sa blíži koniec doby sporenia a nemožno už teda veľmi počítať so striedaním cyklov na finančných trhoch.

Zmena stratégie sporiteľa

Vykonať obrat v stratégii, teda nastaviť dynamickejší prístup a zvoliť vyvážené a indexové fondy, nie je nijako zložité. „Investičnú stratégiu je možné meniť ľubovoľne. Pričom zmena fondov v rámci jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zadarmo,“ hovorí Pavel Vaněk.

Každopádne s blížiacim sa nárokom na vyplácanie dávok dôchodku z II. piliera odporúčajú experti návrat ku konzervatívnej stratégii v záujme relatívnej fixácie zhodnotenia s ohľadom na možný aktuálny prepad.

„Vždy ale záleží na rizikovej averzii každého sporiteľa dôchodkového sporenia. Túto otázku utlmenia rizika poklesu zhodnotenia by mal riešiť vždy so svojim poradcom aj s ohľadom na jeho konkrétnu finančnú situáciu a stav dôchodkového účtu,“ dodáva Pavel Vaněk.

debata chyba
Viac na túto tému: #inflácia #dôchodok #II. pilier #dôchodkové sporenie
Flowers