Kotov: Viaceré zmeny v II. pilieri hodnotíme kladne, niektoré sú ale škodlivé

Vláda schválila zmeny v II. pilieri, tie musí ešte odsúhlasiť parlament. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, mala viaceré pripomienky.

, 23.09.2022 07:03
Peniaze, mince, šetrenie, sporiteľ Foto:
"Sú tam veľmi dobré návrhy, ale žiaľ aj návrhy, s ktorými nesúhlasíme a považujeme ich škodlivé pre sporiteľov."
debata (3)

Ako hodnotí novelu? „Sú tam veľmi dobré návrhy, ale žiaľ aj návrhy, s ktorými nesúhlasíme a považujeme ich škodlivé pre sporiteľov. Kladne hodnotíme návrh na zmenu systému garancií, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, presun pasívnych sporiteľov. Za hlavné mínusy návrhu považujeme snahu presúvať aj aktívnych sporiteľov, ktorí si svoje aktuálne rozloženie úspor stanovili aktívnym rozhodnutím, zmenu poplatkovej štruktúry a absenciu povinného vstupu,“ hovorí Miroslav Kotov, predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Považujete za správne, že štát chce prikázať ľuďom, kde majú mať svoje peniaze uložené?

Jedna vec je presun sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 presunutí do garantovaného fondu a sú v ňom dodnes, tu nápravu považujeme za žiaducu. Naopak, aktívnych sporiteľov, ktorí sa sami po roku 2013 rozhodli o nastavení svojich úspor, by sa štát nemal pokúšať presúvať. Dôležité je však pripomenúť, že v každom prípade bude mať sporiteľ mať možnosť nastaviť si úspory podľa seba, teda vyviazať sa z predvolenej štátom určenej stratégie.

Rezort práce argumentuje tým, že investičná stratégia zvýši nasporenú sumu sporiteľa po 40 rokoch sporenia najmenej o 50 %. Je to skutočne tak? Je možné na nejakom názornom príklade uviesť, ako presun z garantovaného do investičného fondu, samozrejme, len informatívne, zlepší budúcu penziu sporiteľa?

Faktom je, že investovanie do akcií v dlhodobom horizonte prináša výrazne vyššie zhodnotenie, ako investovanie do dlhopisov. Výsledný efekt sa však nedá paušalizovať jedným číslom, keďže závisí od veku sporiteľa, je rozdiel, či podľa tejto predvolenej schémy začne sporiteľ investovať, keď má 20 rokov alebo keď má 50 rokov. Výsledok porovnania veľmi závisí aj od toho, čo by sporiteľ robil, ak by nebol v predvolenej investičnej stratégii.

Či by svoje úspory držal čisto v garantovanom fonde, alebo by mal zvolený nejaký mix fondov, alebo by bol iba v akciových/in­dexových fondoch. Na ilustráciu, predpokladajme sporenie počas 45 rokov a dve rôzne možnosti zhodnotenia 3 % ročne a 6 % ročne. Celkové úspory pri investovaní do výnosnejšej možnosti sú po 45 rokoch viac ako dvojnásobné v porovnaní s prvou možnosťou.

Ďalšou zmenou je skutočnosť, že sa sporitelia už k svojim peniazom jednorazovo nedostanú. Ale nie všetci. Komu dôchodcovská správcovská spoločnosť (DSS) vyplatí aj po zmene zákona celú nasporenú sumu?

Vyplácať ich bude, samozrejme, aj naďalej sporiteľovi, ale nie jednorazovo. Časť nasporenej sumy sa bude vyplácať postupne takzvaným programovým výberom. Následne, po ukončení programového výberu, sa za zvyšok úspor nakúpi anuita – poistný produkt, ktorý bude sporiteľovi zaručovať doživotné oberanie dohodnutej sumy. V prípade úmrtia sporiteľa počas sporiacej fázy či počas postupného vyplácania programového výberu je nevyčerpaná časť úspor dediteľná.

dochodok, otázky, dochodcovia Čítajte aj Ako porastú penzie v januári? Kto nedostane nič? + kalkulačka

Neobávate sa, že ľudia nebudú chcieť do druhého piliera vstupovať, keď si nebudú môcť celú nasporenú sumu vybrať naraz? Mnohí do neho vstupovali práve preto, že sa ľahko dostali k svojim peniazom.

Druhý pilier je súčasťou základného dôchodkového systému, a preto by mal byť dôraz kladený na dlhodobé vyplácanie úspor. Čo však nevylučuje možnosť, aby si aspoň časť úspor sporitelia mohli vybrať jednorazovo, nastavenie pravidiel je však potrebné citlivo zvážiť. Riziko, že druhý pilier bude menej atraktívny, tu je, ale nepredpokladáme, že spôsob čerpania úspor je primárnym dôvodom vstupu do druhého piliera.

Po novom sa majú aj dediť peniaze z druhého piliera. V čom je zmena? Dostanú sa dedičia k peniazom svojho zosnulého príbuzného?

Úspory nachádzajúce sa na účte sporiteľa v DSS boli, sú a budú vždy dediteľné, pretože sú súkromným vlastníctvom sporiteľa. "Dediteľnosť” sa stráca až pri doživotnom dôchodku v životnej poisťovni. Na danú situáciu sa však musíme pozerať tak, že sporiteľ vybral svoje úspory z dôchodkovej správcovskej spoločnosti a kúpil si v životnej poisťovni poistku na dlhovekosť, ktorá mu zaručuje mesačný príjem bez ohľadu na to, ako dlho bude žiť.

Zmeniť by sa mal aj systém odplát. Ako túto zmenu pocítia sporitelia? Budú za vedenie účtu platiť menej?

Z pohľadu sporiteľa a výšky jeho úspor má podstatne väčší vplyv to, v akom fonde si sporiteľ sporí, ako rozdiely medzi súčasnou a novo navrhovanou poplatkovou štruktúrou. Navrhované zníženie poplatkov na druhej strane považujeme pre DSS za extrémne razantné a skokovité, ktoré môže ohroziť finančnú stabilitu DSS.

Jednoduchšia by mala byť aj zmena DSS. Súhlasíte s týmto návrhom?

Nesúhlasíme. Súčasná voľnosť a jednoduchosť zmeny DSS sú postačujúce, o čom svedčí aj každoročne rastúci počet prestupujúcich sporiteľov.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier #Dôchodcovia #dôchodkové sporenie #Miroslav Kotov
Flowers