Štát vracia dôchodcom dane, niektorí nemusia platiť odvody

Dôchodca pracujúci na dohodu má nárok na uplatnenie odvodovej úľavy, pri splnení podmienok aj na vrátenie daní. Čo musí preto urobiť?

03.12.2022 08:00
pracujúci dôchodca, prenzista, daňové... Foto: ,
Dôchodcovia nemusia vo všeobecnosti podávať daňové priznanie. Niektorým sa ale tak oplatí urobiť.
debata (2)

Mnoho penzistov si popri práci privyrába. Zo zárobku sú aj dôchodcovia povinní platiť odvody a dane. V niektorých prípadoch ale pre nich platia výnimky. Výnimka sa týka dôchodcu so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom. Tento ale musí pracovať na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa od januára 2020 považuje aj dôchodca, ktorý má uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka.

Ak ste ale dôchodca a pracujete ako živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), nemáte možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Táto odvodová úľava sa zo zákona vzťahuje výlučne na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti).

Ako sa uplatňuje výnimka? Dôchodca si musí určiť jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie. Pozor však, príjem z nej nesmie presiahnuť 200 eur za kalendárny mesiac. V prípade, ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu-dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

dôchodok, penzia, dôchodca, penzista Čítajte aj Keď 40 odpracovaných rokov nestačí. Desaťtisíce dôchodcov stále pracujú, aby mali z čoho žiť

Dôchodca-dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – bude teda môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku.

Niektorým dôchodcom vzniká nárok na vrátenie daní. Pokiaľ chce dôchodca získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie. O vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou daňového priznania. Podať možno aj dodatočné daňové priznanie do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. V roku 2023 si dôchodca môže spätne uplatniť nárok na vrátenie daní za roky 2017 až 2021. Daňové priznania za jednotlivé roky treba podať na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia.

Ktorým penzistom štát vráti dane?

Daňové priznanie k dani z príjmov bol v tomto roku povinný podať každý daňovník – aj dôchodca, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. Dôchodky vyplácané na Slovensku a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú ale od dane z príjmov oslobodené. Medzi ne patrí napríklad starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský alebo výsluhový dôchodok.

Tomáš Zemko Čítajte viac Dobré správy pre budúcich dôchodcov

Ak pracujúci penzista zarobí tento rok maximálne 2 255,72 eura, nemal povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 255,72 eura. V daňovom priznaní tak dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu ho vráti. Ale iba v prípade, že je vyšší ako päť eur.

Návod, ako požiadať o vrátenie daní

Ak chcete získať naspäť zaplatené dane, musíte mať podané daňové priznanie. Zamestnanci podávajú daňové priznanie typu A, potrebné je potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov.

V prípade ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, vám daňový úrad nevráti žiadne dane. Výhodnejšie je preto, ak sami podáte daňové priznanie.

V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku uvádzajú tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.

Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania – jedenásty oddiel daňového priznania typu A. Peniaze si môžete dať poslať poštou alebo prevodom na účet. Ak nevyplníte žiadosť o vrátenie preplatku, budete musieť poslať samostatnú žiadosť, inak vám ho daňový úrad nevráti.

O vrátenie daní možno požiadať aj spätne. Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. To znamená, že v roku 2023 si penzista môže spätne uplatniť nárok na vrátenie daní za roky 2017 až 2021. Daňové priznania za jednotlivé roky treba podať na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia.

Podať dodatočné daňové priznanie môžu penzisti aj v prípade, ak požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. V tomto zúčtovaní si totiž nemožno uplatniť oslobodenie od platenia daní pri príjme do polovice nezdaniteľnej časti základu dane. K takémuto dodatočnému priznaniu treba priložiť ročné zúčtovanie.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #penzisti #pracujúci dôchodca #daňové priznanie #odvody do Sociálnej poisťovne