Priznávanie invalidity? Pripravte sa na posudky, potrebovať budete aj trpezlivosť + príklady

Chystáte sa na invalidný dôchodok? Pripravte si podklady na posudky.

, 13.03.2023 08:42
Invalid, invalidný dôchodok, PN, poistenec, Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti pracovať

  • vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne a v prípadoch konania o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu aj posudkový lekár sociálneho poistenia Ústredia Sociálnej poisťovne, za osobnej účasti poistenca
  • vzhľadom na to, že lekárska posudková činnosť sa robí len na účely sociálneho poistenia, posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu sa vykonáva len v rámci konania o dôchodkovú dávku na základe žiadosti poistenca
  • lekár pri zisťovaní invalidity posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti pracovať
  • dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok
  • pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravého človeka. Pri posudzovaní poklesu schopnosti pracovať sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok
  • pokles schopnosti pracovať sa posudzuje na základe: lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja a liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť pracovať, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie; miera poklesu schopnosti pracovať sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery sa nesčítavajú. Určenú mieru poklesu schopnosti pracovať možno zvýšiť najviac o 10 %

Ako sa posudzuje invalidita

určuje ju posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe výpisu zo zdravotnej dokumentácie, pričom prihliada na zostávajúcu schopnosť pracovať, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie a možnosti poskytnutia rehabilitácie a rekvalifikácie

Príklad

Pán Vladimír požiadal o priznanie invalidného dôchodku. Pracuje ako robotník, má vymenený bedrový kĺb, lieči sa na vysoký tlak a diabetes.

Viac rokov sa lieči aj na bolesti chrbtice v krížovej oblasti s obmedzením pohybov, s občasným vystreľovaním do ľavej dolnej končatiny.

Nepravidelne užíva lieky a niekoľkokrát absolvoval rehabilitačnú liečbu. Zobrazovacími vyšetreniami boli potvrdené degeneratívne zmeny na stavcoch driekovej chrbtice.

A navyše pred rokmi utrpel úraz pravého ramena, v dôsledku ktorého pretrváva obmedzenie pohyblivosti v ramene. Keďže ide o praváka, obmedzenie funkcie je na dominantnej končatine.

Aký bude posudok, ktorý vystaví lekár? Rozhodujúcim postihnutím je degeneratívne poškodenie ľavého bedrového kĺbu riešené operačne, ktoré je v prílohe zákona o sociálnom poistení uvedené v Kapitole XV

Choroby podporného a pohybového aparátu, Oddiel G – Postihnutie končatín, Položka 44.1 – Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového alebo kolenného kĺbu – jednostranná totálna endoprotéza, kde je uvedené percentuálne rozpätie miery poklesu schopnosti pracovať od 35 do 45 %.

Posudkový lekár určil hornú hranicu, teda 45 %, pretože u posudzovaného bolo zistené skrátenie operovanej končatiny o 4 cm, ochabnutie svalstva a porucha pohyblivosti v operovanom kĺbe.

Z ostatných zdravotných postihnutí – vysoký tlak, cukrovka, bolesti chrbtice, bolesti pravého ramenného kĺbu – ani jedno samo osebe svojou závažnosťou nepodmieňuje invaliditu, teda miera poklesu schopnosti pracovať ani pri jednom ochorení nie je nad 40 %, ale vo vzájomnej súvislosti vzhľadom na to, že posudzovaný vykonáva robotnícke profesie, posudkový lekár zvýšil percentuálnu mieru o 10 %.

Pán Vladimír bol teda uznaný invalidným s mierou poklesu schopnosti pracovať o 55 percent.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
1 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidita
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy