Vstup do druhého piliera je povinný

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri, bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera a druhým bude dôchodok z II. piliera.

, 08.03.2023 16:00
penzia, dôchodok, seniorka na notebooku, Foto:
Každý nový sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v II. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
debata

Výška dôchodku z II. piliera závisí od zaplatených príspevkov ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz:

sporiacej fázy – v ktorej sa časť povinných odvodov sporiteľa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto fáze starobného dôchodkového sporenia si okrem DSS môže sporiteľ slobodne vyberať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce svoje príspevky zhodnocovať. Sporiteľ má v tejto fáze možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

výplatnej fázy – v tejto fáze sa sporiteľovi zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok. Podľa zvolenej formy výplaty dôchodku z II. piliera poberateľovi jeho dôchodok vypláca ním vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo DSS (programový výber).

Rok 2023

Automatický vstup do II. piliera (s účinnosťou od 1. mája 2023): Pre fyzické osoby mladšie ako 40 rokov, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. začnú pracovať), sa zavádza automatická účasť v II. pilieri. Takáto fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do 180 dní odo dňa vzniku tejto účasti.

Ak tak neurobí, DSS jej bude určená Sociálnou poisťovňou. Veková hranica pre automatický vstup sa bude postupne zvyšovať rovnako, ako sa bude zvyšovať dôchodkový vek. Každý sporiteľ, ktorému vznikla automatická účasť v II. pilieri, bude mať možnosť sa vyviazať a do dvoch rokov od vzniku tejto účasti z II. piliera vystúpiť.

Fyzické osoby, ktoré sú alebo boli dôchodkovo poistené pred 1. májom 2023, budú môcť dobrovoľne vstúpiť do II. piliera a uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do dovŕšenia 40 rokov veku. Na tieto osoby sa automatický vstup nebude vzťahovať.

dôchodok, penzia, dôchodca, penzista, dôchodkyňa, penzistka, žiadosť Čítajte aj Vek odchodu do dôchodku v jednej tabuľke. Vyhľadajte si váš začiatok penzie

Zavedenie predvolenej investičnej stratégie (s účinnosťou od 1. mája 2023): v záujme maximálneho zefektívnenia II. piliera sa zavádza tzv. predvolená investičná stratégia, v rámci ktorej bude majetok sporiteľa investovaný sčasti v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a sčasti v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. V prvej časti sporenia bude majetok sporiteľa alokovaný výlučne do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý síce je rizikovejší, ale má potenciál priniesť sporiteľovi v dlhodobom horizonte vyšší očakávaný výnos.

V určenom veku (50 rokov) sa začne časť majetku (4 % každý rok) postupne presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Napr. sporiteľ vo veku 50 rokov má 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Vo veku 51 rokov už bude tento pomer 8 % : 92 %.

Každý nový sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v II. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Rovnako to platí aj pre existujúcich sporiteľov do veku 54 rokov, ktorí boli v roku 2013 hromadne presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 zostali sporiteľmi výlučne v tomto dôchodkovom fonde. Všetci ostatní sporitelia majú možnosť byť sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii na základe svojho rozhodnutia. Predvolená investičná stratégia nie je povinná.

Sporitelia, ktorí si nechcú sporiť v predvolenej investičnej stratégii, majú možnosť si sporiť ľubovoľne, a to aj vo viacerých dôchodkových fondoch, ktoré spravuje DSS, ak sa na tom s DSS dohodnú, bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Od veku 50 rokov však musí byť zachovaný minimálny pomer majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý sa vyviazal z predvolenej investičnej stratégie rovnako, ako je to pri sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii. Tento pomer si môže sporiteľ, ktorý si nesporí v predvolenej investičnej stratégii, znížiť na polovicu.

dôchodok, dôchodca, penzia, potvrdenie, doklady, závet, dedičstvo Čítajte aj Dostali ste výpis z osobného dôchodkového účtu v II. pilieri a neviete ako ho čítať? + otázky a odpovede

Druhý pilier je výhodný aj preto, že si počas vášho produktívneho života neodkladáte žiadne peniaze navyše, a pritom dosiahnete lepší dôchodok. Sporíte z vašich povinných odvodov, ktoré musíte odvádzať štátu.

Nasporená suma v 2. pilieri ostáva vaším súkromným majetkom a zdedia ju vaši blízki. Úspory neprepadnú štátu – tak ako je to v 1. pilieri.

Pri vstupe do 2. piliera si môžete vybrať jednu z DSS-iek a zvolíte si fondy, v ktorých budete vaše úspory na dôchodok zhodnocovať.

II. pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch na rozdiel od I. piliera, kde žiadne zhodnotenie neexistuje.

Akciové fondy prinášajú dlhodobo niekoľkonásobne vyššie zhodnotenie oproti garantovaným fondom, preto sú pre mladých ľudí pri vstupe do 2. piliera vhodnejšie.

Do druhého piliera takisto možno odvádzať dobrovoľné príspevky, ich výška ako aj frekvencia ich uhrádzania nie je ohraničená.

Tento rok je pre 2. pilier rokom zmien

Sporitelia už neplatia poplatok za vedenie účtu ani zhodnotenie, do 2. piliera môžu od mája vstúpiť aj 40-roční. V týchto dňoch dostáva každý sporiteľ v 2. pilieri výpis zo svojho dôchodkového účtu. Dozvie sa z neho výšku svojich úspor, príspevkov, zhodnotenie fondov, náklady, orientačnú prognózu budúceho dôchodku a novinkou je aj zákonom určená informácia o predvolenej investičnej stratégii. Samotné výpisy sa tento rok doručujú o niečo neskôr, až do konca februára, aby dôchodkové správcovské spoločnosti stihli zapracovať do výpisu všetky zmeny, ktoré majú platiť od roku 2023.

Najväčší správca dôchodkových úspor na Slovensku – Allianz SDSS ku koncu roka 2022 spravovala majetok viac ako 483-tisíc sporiteľov v objeme vyše 3,4 mld. eur. „Až 70 % tejto sumy majú naši sporitelia uložených v dlhopisovom fonde Garant. V akciovom fonde Progrese je naakumulovaných 30 % majetku sporiteľov. Pritom stále platí, že vzhľadom na dlhodobý horizont sporenia by sporitelia mladší ako 45 rokov mali mať väčšiu časť svojich úspor uloženú v akciách,“ konštatuje predseda predstavenstva ASDSS Miroslav Kotov.

Presun sporiteľov z garantovaného do negarantovaného fondu je jednou z kľúčových zmien, ktoré začnú platiť v tomto roku. Od 1. júla sa totiž začne postupný presun majetku sporiteľov do tzv. predvolenej investičnej stratégie. Presun sa dotkne všetkých sporiteľov mladších ako 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového fondu v roku 2013 neurobili žiadnu aktívnu zmenu na svojom dôchodkovom účte. „V praxi to znamená, že do veku 50 rokov by mali byť všetky úspory v indexovom fonde, teda v akciových investíciách. Potom sa pomerné zastúpenie indexového fondu znižuje o štyri percentá ročne. Ak má sporiteľ 54 a viac rokov, presunú sa iba jeho povinné príspevky. Ak je však mladší ako 54 rokov, presunú sa jeho úspory aj príspevky,“ vysvetľuje zmenu M. Kotov.

Od januára tohto roka sa zároveň ruší poplatok za vedenie účtu, aj poplatok za zhodnotenie. Poplatok za správu sa zvýši z 0,3 % na 0,45 % ročne a od roku 2023 bude klesať počas dvoch rokov na cieľový stav 0,4 %. Od mája začne platiť aj automaticky vstup do 2. piliera pre každého, kto vstupuje na trh práce. Zvyšuje sa takisto veková hranica pre možný vstup do 2. piliera z pôvodných 35 na 40 rokov.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #II. pilier #I. pilier #dôchodkové sporenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy