Dôchodkový vek: Kto pôjde do penzie neskôr a ako sa predĺži vek odchodu do dôchodku?

Dôchodkový vek ľudí, ktorí sa narodili do roku 1966 vrátane, pevne určuje tabuľka, a tak si svoj vek odchodu do penzie vedia bez problémov vypočítať. Matkám, ktoré vychovali dieťa, sa odráta pol roka, maximálne však rok a pol, ak vychovali tri a viac detí. Rovnako to platí aj pre tých mužov, ak výchova dieťaťa nie je zohľadnená matke. Všetko ale bude inak. Vek odchodu do penzie sa bude opäť predlžovať. Koho sa zmena dotkne?

29.03.2023 06:00
dôchodca, muž, laptop Foto:
Ilustračné foto.
debata (8)

„Ľudia si v súčasnosti svoj dôchodkový vek vedia vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorá sa nachádza na webe Sociálnej poisťovne. Rovnako na webe máme v osobitnej rubrike zverejnenú aj tabuľku dôchodkového veku a podrobné informácie,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Ak sa napríklad žena narodila 24. septembra 1961 a vychovala dve deti, dôchodkový vek dosiahne 24. novembra tohto roka. Ak je ale žena narodená v tom istom dni, roku a mesiaci bezdetná, do penzie pôjde až 24. novembra budúceho roka.

Novela zákona o sociálnom poistení ale priniesla od januára tohto roku zmenu. A to aj pokiaľ ide o vek odchodu do dôchodku. Nová právna úprava zaviedla nový automatický mechanizmus predlžovania dôchodkového veku vzhľadom na zmenu strednej dĺžky života. Prvý ročník, ktorému sa začne penzijný vek upravovať, je ročník ľudí narodených v roku 1967, teda poistenci, ktorí pôjdu do penzie po roku 2030.

Nový vek odchodu do penzie bude vypočítaný podľa komplikovane vyzerajúceho vzorca. Bude sa sledovať zmena strednej dĺžky života v siedmich referenčných obdobiach, pričom každé referenčné obdobie sleduje zmenu strednej dĺžky života na 5-ročnom horizonte. „Pri určovaní dôchodkového veku je rozhodujúci rok, v ktorom určujeme dôchodkový vek, teda rok, v ktorom ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis o dôchodkovom veku, od ktorého závisí, z ktorých rokov sa použijú údaje o strednej dĺžke života.

Dôchodkyňa s krabicami Čítajte viac Pri odchode do penzie vám patrí odchodné aj odstupné. Aké? Pozrite si príklady

Ak by ministerstvo menilo dôchodkový vek napríklad už v roku 2022 pre osoby narodené v roku 1967, použijú sa na určenie dôchodkového veku hodnoty strednej dĺžky života v rokoch 2009 až 2020,“ píše sa v dôvodovej správe k zákonu. Po dosadení údajov do vzorcov vyjde číslo 0,163, o ktoré sa zvýši dôchodkový vek ľudí narodených v roku, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému ročníku, teda v našom prípade dôchodkový vek osôb narodených v roku 1966. A tak by upravený dôchodkový vek osôb narodených v roku 1967 nebol 64 rokov (dôchodkový vek osôb narodených v roku 1966), ale zvýšil by sa o 0,163 roka na hodnotu 64,163 roka, teda títo ľudia by šli do penzie o mesiac neskôr, vo veku 64 rokov a jeden mesiac.

dôchodca, penzista, senior na notebooku, premýšľanie Čítajte aj Kalkulačka vám ukáže, koľko peňazí dostanú navyše, vďaka rodičovskému dôchodku, tento rok vaši rodičia

Automatické naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života sme tu už v minulosti mali. Automat bol prvý raz prijatý na jeseň roku 2012 novelou zákona o sociálnom poistení. Od začiatku jeho uplatňovania však každoročne podliehal viacerým zmenám. V apríli 2019, v tretí rok fungovania automatu, schválili poslanci návrh ústavného zákona, ktorým sa v Ústave SR zaviedli štyri horné hranice dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, tzv. stropy dôchodkového veku. V septembri 2019 prijali poslanci novelu, ktorou sa zmeny v ústave premietli do zákona o sociálnom poistení. V rámci nej bol tzv. automat definitívne zrušený a nahradený tabuľkou fixne definujúcou dôchodkové veky.

Pokiaľ ale ide o dôchodkový vek, ten nebude platiť v prípade, že sa poistenec rozhodne odísť do penzie po 40 odpracovaných rokoch. V tomto prípade bude platiť, že okrem odpracovaných rokov musí dosiahnuť aj minimálnu sumu penzie, ktorá je stanovená na 1,6-násobok sumy životného minima. Navyše do odpracovaných rokov sa nezapočíta štúdium či podpora v nezamestnanosti.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodkový vek #vek odchodu do dôchodku