Niektorí invalidní penzisti dostanú o stovky eur viac, niektorí len o pár eur +Príklady, kto koľko dostane

Sociálna poisťovňa prepočíta percento invalidity viac ako desaťtisícom dôchodcov, čo povedie k úprave ich dôchodkového príjmu. Pozrite si aj to, ako sa vypláca invalidná penzia.

28.08.2023 06:00
vozík, vozíčkarka, invalid, invalidka, invalidita Foto:
Ilustračné foto.
debata

Invalidní jednotlivci konečne vidia zmeny, keďže od augusta sa mení niekoľko aspektov týkajúcich sa invalidných dôchodkov a taktiež sa rozrastá skupina osôb, ktoré budú mať nárok na dôchodok. Tieto zmeny vychádzajú z novej verzie zákona o sociálnom poistení. Konkrétne novela mení spôsob výpočtu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na základe druhu zdravotného postihnutia, čím sa mení aj nárok a suma invalidného dôchodku.

Invalidní ľudia konečne môžu očakávať pozitívne zmeny. Od augusta budú niektoré invalidné dôchodky zvýšené a príležitostne sa zvýši aj počet osôb nárokujúcich si na dôchodok. Toto je výsledkom úpravy zákona o sociálnom poistení, ktorý mení spôsob výpočtu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na základe rôznych druhov zdravotných postihnutí. Tieto zmeny budú mať dosah na nárok a výšku invalidného dôchodku. Podľa Sociálnej poisťovne sa zmeny dotknú približne 5 300 súčasných poberateľov čiastočného invalidného dôchodku (v kategórii „do 70 %“). Títo ľudia budú mať priemerne o viac ako 22 eur vyšší mesačný dôchodok.

Ďalším 16 100 súčasným poberateľom čiastočného invalidného dôchodku sa stav zmení na plné invalidné dôchodky. Týmto sa preklasifikujú zo skupiny „do 70 %“ do skupiny „nad 70 %“. Ich mesačný dôchodok sa v priemere zvýši o 182 eur.

vozíčkar, invalid, invalidný dôchodok Čítajte viac Veľké zmeny v invalidných dôchodkoch: kto dostane viac peňazí?

Táto novela taktiež predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov. Ročne sa očakáva približne 476 nových príjemcov čiastočného invalidného dôchodku (v kategórii „do 70 %“) s priemerne 240 eur mesačne. Okrem toho sa očakáva aj 1 436 nových príjemcov plných invalidných dôchodkov, pričom ich priemerný mesačný dôchodok sa zvýši o 247 eur.

Hlavným cieľom tejto novely je, podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, hodnotiť všetky ochorenia s ohľadom na invaliditu na základe najnovších vedeckých poznatkov a zabezpečiť, aby percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presne zodpovedala vážnosti zdravotného postihnutia. Týmto sa zároveň poskytne širšiemu spektru chorôb príležitosť byť zohľadnených pri posudzovaní invalidity.

Sociálna poisťovňa má dva roky od účinnosti tejto novely zákona o sociálnom poistení na to, aby sa vyrovnala so všetkými invalidnými dôchodkami, ktoré sa dotknú úpravy percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Prehodnotenie percenta invalidity u poberateľov invalidných dôchodkov bude Sociálna poisťovňa vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v stanovenom časovom rámci pri poslednom hodnotení zdravotného stavu. V prípade, že kontrolná lekárska prehliadka nebola stanovená, teda v prípade trvalého stavu (kontrolná lekárska prehliadka nie je považovaná za nutnú), alebo ak je stanovená až po 31. júli 2023, Sociálna poisťovňa bude postupne prehodnocovať percento invalidity týchto príjemcov invalidných dôchodkov, ktorých mení zmena Prílohy č. 4, a to bez potreby podania vlastnej žiadosti. Sociálna poisťovňa získava informácie z vlastného informačného systému.

Ako sa vypláca dôchodok

Invalidný dôchodok sa vypláca mesačne vopred v pravidelnom termíne určenom Sociálnou poisťovňou. Výplata dôchodku prebieha na účet, ktorý si žiadateľ určí pri podávaní žiadosti o dôchodok.

Existuje tiež možnosť vyplácania dôchodku na účet manžela/manželky žiadateľa, ak má žiadateľ dispozičné právo k tomuto účtu a manžel/manželka s tým súhlasí. Pre tých, ktorí preferujú hotovostné vyplácanie, je táto možnosť dostupná, ale je potrebné o ňu požiadať.

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadeniach sociálnych služieb?

Keď je príjemca invalidného dôchodku umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok sa mu vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Príklad č.1:

Pani Margite sa stala dopravná nehoda, posudkový lekár ju od 4. januára 2023 uznal za invalidnú s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Ku dňu vzniku invalidity Margita získala 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042).

Hodnota jej priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2023 sa určí nasledovne: 0,7874 × 21,1­042 × 16,4764 = 273,80 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 32,40 eura mesačne na 306,20 eura mesačne.

Od 1. júla 2023 sa suma invalidného dôchodku následne zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 32,50 eura mesačne na 338,70 eura mesačne.

vozíčkar, invalid, invalidný dôchodok Čítajte viac Veľké zmeny v invalidných dôchodkoch: kto dostane viac peňazí?

Príklad č.2

Martina bola tiež od 4. januára 2023 uznaná za invalidnú s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Ku dňu vzniku invalidity získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261).

Hodnota jej priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2023 sa určí nasledovne: 0,9616 × 41,3­261 × 16,4764 × 50 % = 327,40 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 38,70 eura mesačne na 366,10 eura mesačne.

Od 1. júla 2023 sa suma invalidného dôchodku následne zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 38,90 eura mesačne na 405,00 eur mesačne.

(Sociálna poisťovňa)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidita #invalidný dôchodca #invalidné penzie