Penzisti majú od štátu nárok na 100, niektorí až na 275 eur. Na čo ich musia použiť a kto ich môže získať?

Nárok na príspevok na rekreáciu majú aj pracujúci penzisti. Príspevok na dovolenku ale majú možnosť získať aj nepracujúci dôchodcovia. Aké podmienky treba splniť?

27.08.2023 06:00
seniori, dôchodci, relax, dovolenka Foto:
Ilustračné foto.
debata (10)

Maximálny príspevok štátu na rekondičné pobyty pre dôchodcov sa od júla tohto roka zvýšil z 50 eur na 100 eur. Dôchodcovia nemajú na rekreačné a rekondičné pobyty so štátnou dotáciou ale právny nárok. Nárok takisto nemajú pracujúci penzisti, majú ho iba poberatelia starobného alebo predčasného starobného, alebo výsluhového dôchodku, ktorí nemajú príjem zo zamestnania či podnikania, alebo inej závislej činnosti. Dôchodcovia zamestnaní na dohodu takisto nemajú nárok na dotáciu.

Podmienkou je aj slovenské občianstvo s trvalým pobytom na Slovensku. Na pobyte sa môžu zúčastniť iba raz za kalendárny rok. Súčasťou dotačného poukazu je aj čestné vyhlásenie účastníkov, že spĺňajú vyššie uvedené skutočnosti.

Ak by sa dodatočne zistilo, že dôchodca nesplnil kritériá, a aj tak čerpal štátnu dotáciu, bude musieť rozdiel doplatiť. Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Rekreačný príspevok

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorý pracuje u zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov. Najviac môže dostať príspevok v sume 275 eur za kalendárny rok.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Rekreačný poukaz

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu. Pri poskytovaní takéhoto príspevku na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #rekreačný poukaz #rekreačný príspevok