Musí zamestnávateľ prispievať na stravu aj dôchodcom? Porušuje zákon, ak tak nerobí?

Zamestnávateľ musí rovnako ako všetkým zamestnancom prispieť na stravu aj pracujúcim penzistom. Naposledy sa stravné zvyšovalo od júna, pravdepodobne sa bude opäť od októbra. V akej výške a koľko musí zamestnanec odpracovať, aby mal nárok na stravovaciu kartu alebo finančný príspevok ?

02.09.2023 06:00
stravovanie, jedlo, menu Foto:
Ilustračné foto
debata (1)

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2023 zvýšili sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Sumy stravného pre časové pásma sú: 7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Podľa návrhu „Opatrenia“ ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa pravdepodobne od 1.10.2023 zvýšia sumy stravného nasledovne: 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 11,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Zvýšenie sumy stravného má podľa § 152 Zákonníka práce vplyv aj na výšku príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ako aj na hodnotu stravovacej poukážky.

Zamestnancom spĺňajúcim zákonné podmienky prispieva zamestnávateľ na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

<info>Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. S účinnosťou od 1. júna 2023 sa tak maximálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zvyšuje zo sumy 3,74 eura na sumu 4,02 eura a minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zvyšuje zo sumy 5,10 eura na sumu 5,48 eura.

Ak zamestnávateľ nezabezpečuje zamestnancom žiadnym spôsobom stravovanie, majú nárok vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnanec dostával gastrolístky, má právo žiadať o finančný príspevok. Právo voľby je výlučne na zamestnancovi, zamestnávateľ musí jeho vôľu rešpektovať.

Zamestnanca pri rozhodovaní obmedzuje len časový limit – svoje rozhodnutie môže opäť zmeniť až po roku. Ak si zvolí príspevok, stravovacie poukážky môže začať dostávať opäť až po 12 mesiacoch. Kým sa zamestnanec rozhodne pre niektorú z možností, zabezpečuje mu firma stravovanie podľa vlastného rozhodnutia.

Výška finančného príspevku na stravovanie je zhodná s výškou príspevku na gastrolístky. Jeho výška je totiž ovplyvnená tým, či firma prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom, alebo nie. Ak tak robí, tak musí bude zamestnancom poskytovať finančný príspevok na stravovanie v takej sume, v akej prispieva na stravovanie iným zamestnancom. Minimálna výška príspevku je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na každé jedlo najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, platí teda, že maximálna výška príspevku sa zhoduje s touto sumou.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme. Neplatí to, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

Kto dostane stravné

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak práca trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Zákonník práce umožňuje zamestnancom vybrať si medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý je účelovo viazaný na stravovanie. Cieľom je zabezpečiť stravovanie zamestnancom tak, aby mali najmä hlavné teplé jedlo a vhodný nápoj zodpovedajúci zásadám správnej výživy počas pracovnej zmeny, aby boli schopní po prestávke v práci vykonávať pracovnú činnosť, v mnohých prípadoch fyzicky náročnú prácu počas celej pracovnej zmeny.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie alebo zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom alebo ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #stravné #finančný príspevok na stravovanie #precujúci penzisti