Kedy vám Sociálna poisťovňa prepočíta a zvýši dôchodok? A kedy tak neurobí?

Veľa ľudí opatruje blízku alebo inú osobu, poberá príspevok za opatrovanie a zároveň penziu. Mnohí sa domnievajú, že im tým vzniká nárok na zvýšenie starobného dôchodku. Prepočíta ho Sociálna poisťovňa takýmto ľuďom?

07.09.2023 14:45
senior, opatrovanie, dôchodok, penzia Foto:
debata

Obdobie poskytovania príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava, ak fyzická osoba mala poskytovaný príspevok za opatrovanie a mala počas poskytovania príspevku trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa, ako fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Z uvedeného vyplýva, že poberateľovi starobného dôchodku sa jeho dôchodok neprepočíta z titulu výkonu opatrovania osoby s ŤZP.

A ako je to v prípade osôb, ktoré opatrujú a blíži sa im dôchodok? "Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek. Za poistencov štátu (nielen z dôvodu poberania opatrovateľského príspevku, ale aj z iných dôvodov), štát platí poistné len na dôchodkové poistenie, neplatí za nich poistné na nemocenské poistenie a ani poistenie v nezamestnanosti., " uvádza Sociálna poisťovńa.

Obdobie poberania peňažného príspevku na opatrovanie sa teda nezaráta do potrebného obdobia poistenia v nezamestnanosti (pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné splniť obdobie poistenia v nezamestnanosti v trvaní dvoch rokov, t. j. 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaevidovaním sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny). Na účely dôchodku sa poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie zaráta.

Zdroj: Rady Pravdy

debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie dôchodku #opatrovateľský príspevok