Ráta sa do penzie aj škola? Ako sa počíta do odpracovaných rokov? Zníži sa tým dôchodok?

Komu sa počíta do odpracovaných rokov aj stredná škola? Počíta sa stredná alebo len vysoká škola? Komu áno a komu nie?

11.09.2023 06:00
žena, muž, seniori, penzia Foto:
Ilustračné foto.
debata (27)

Obdobím dôchodkového poistenia je aj doba štúdia po ukončení povinnej školskej dochádzky na učňovskej, strednej a vysokej škole. Doba štúdia sa hodnotí do 31. decembra 2003 a predkladá sa učňovským listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením školy odkedy dokedy štúdium trvalo. Doba štúdia získaná po 31. decembri 2003 sa hodnotí len vtedy, ak bol poistenec dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo si za toto obdobie poistenie doplatil.

Obdobím dôchodkového poistenia je aj štúdium na strednej a vysokej škole do 31. 12. 2003 a započítava sa pre výpočet sumy dôchodku. Každému, kto študoval na strednej škole do tohto času , sa štúdium na tejto škole započítava. Pozor však, ak chcete, aby vám štúdium bolo započítané, musíte predložiť doklady o štúdiu. Ak tak neurobíte, tieto roky započítané mať nebudete.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Od 1. 1. 2004 štúdium na strednej a vysokej škole už nie je obdobím dôchodkového poistenia a pre výpočet sumy dôchodku sa teda nehodnotí. Študent si však môže po dovŕšení 16 rokov veku platiť dobrovoľné poistné a v takomto prípade sa štúdium pre výpočet dôchodku zhodnotí. Poistné za dobu štúdia je možné doplatiť si aj dodatočne, napr. pri odchode do dôchodku.

Do dôchodku sa započítava celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal po ukončení povinnej školskej dochádzky až do posledného dňa pred dňom vzniku nároku na dôchodok

27 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #stredná škola #štúdiu #odpracované roky