Penzia sa vám zvýši, ak urobíte tento rok toto. Čo vám poisťovňa prepočíta?

Ak sa niekto rozhodne požiadať o penziu neskôr, vypočíta sa starobný dôchodok s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.

15.09.2023 07:05
dôchodca, penzista, senior na notebooku,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku dňom dovŕšenia dôchodkového veku, na výpočet sumy starobného dôchodku bude použité obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, zárobky dosiahnuté v rozhodujúcom období a aktuálna dôchodková hodnota. Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984. V prípade vzniku nároku na dôchodok v roku 2023 posledný rok rozhodujúceho obdobia je rok 2022.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Ak sa rozhodnete požiadať o starobný dôchodok neskôr, vypočíta sa starobný dôchodok ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. K takto vypočítanej sume starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku.

Ak teraz v septembri dosiahnete dôchodkový vek a o penziu aj požiadate, bude sa vám započítavať do dôchodku obdobie takto: Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984. V prípade vzniku nároku na dôchodok v roku 2023 posledný rok rozhodujúceho obdobia bude rok 2022.

Ako sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod v takomto prípade? Rozhodujúcim obdobím pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú spravidla kalendárne roky od 1. januára 1984 do posledného roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. POMB vypočíta z obdobia od 1. januára 1984 do 31. decembra 2022.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #osobný mzdový bod