Čo všetko sa započítava do odpracovaných rokov? Niekomu tieto veci významne zmenia výšku penzie

Prečo sa niekomu započítava stredná či vysoká škola a inému nie? A čo ak osoba skončí na PN?

22.09.2023 06:00
dôchodcovia, manželia, dôchodky Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čím dlhšie pracujete, tým vyšší dôchodok budete mať. Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšil dôchodkový vek. Ak však poistenec dôchodkový vek dosiahol v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, na vznik nároku na starobný dôchodok stačí, ak získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Vzorec na výpočet dôchodku je jednoduchý. Výpočet výšky dôchodku prebieha rovnako, či ide o zamestnanca, alebo o živnostníka. Za každý rok dôchodkového poistenia sa najprv vypočíta osobný mzdový bod. Ten sa vykráti počtom odpracovaných rokov a následne aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Tá je dnes na úrovní 16,4764.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Obdobím dôchodkového poistenia je aj doba štúdia po ukončení povinnej školskej dochádzky na učňovskej, strednej a vysokej škole. Doba štúdia sa hodnotí do 31. decembra 2003 a dokazuje sa učňovským listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením školy odkedy – dokedy štúdium trvalo.

Doba štúdia získaná po 31. decembri 2003 sa hodnotí len vtedy, ak bol poistenec dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo si za toto obdobie poistenie doplatil.

Obdobím dôchodkového poistenia je aj štúdium na strednej a vysokej škole do 31. decembra 2003 a započítava sa pre výpočet sumy dôchodku. Každému, kto študoval na strednej škole do tohto času, sa štúdium na tejto škole započítava. Pozor však, ak chcete, aby vám štúdium bolo započítané, musíte predložiť doklady o štúdiu. Ak tak neurobíte, tieto roky započítané mať nebudete.

veselí dôchodcovia, penzisti, dôchodok, seniori Čítajte viac Od októbra sa opäť zvýšia dôchodky. Kto a o koľko dostane viac?

Od 1. januára 2004 štúdium na strednej a vysokej škole už nie je obdobím dôchodkového poistenia a pre výpočet sumy dôchodku sa teda nehodnotí. Študent si však môže po dovŕšení 16 rokov veku platiť dobrovoľné poistné a v takomto prípade sa štúdium pre výpočet dôchodku zhodnotí. Poistné za dobu štúdia je možné doplatiť aj dodatočne, napr. pri odchode do dôchodku.

Na výšku penzie má vplyv viacero vecí. Ako sa počíta penzia, ak bol niekto viackrát na PN alebo je dlhodobo chorý a blíži sa mu odchod do dôchodku?

Suma starobného dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov a od vymeriavacích základov, ktoré zamestnanec dosiahol v zamestnaní. To znamená, že pre výpočet starobného dôchodku sa hodnotí od roku 1984 každý kalendárny rok s vymeriavacím základom až do roka pred rokom dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak poistenec v takomto období je práceneschopný a poberá nemocenské dávky, tak má za toto obdobie nižší vymeriavací základ a následne je nižší aj osobný mzdový bod pre výpočet dôchodkovej dávky. Obdobie práceneschopnosti sa však do výšky dôchodku započítava.

Obdobím dôchodkového poistenia je: obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa, obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie t. j. obdobie, kedy mala fyzická osoba prerušené poistenie, kedy bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #výpočet dôchodku #výška dôchodku