Do dôchodku sa zrejme pôjde ťažšie, vláda navrhuje šetriace opatrenie, chce zrušiť vekovú výhodu

Podmienky na priznanie predčasného dôchodku sa menili len nedávno a je možné, že sa budú meniť znova a zruší sa jedna z podmienok na jeho priznanie.

06.10.2023 06:00
penzista, starobný dôchodok, dôchodkový vek,... Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (26)

Zásadným krokom, ktorý by sa výrazne dotkol budúcich penzistov, by bolo zrušenie zvýhodneného predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Ak žiadateľ o predčasnú penziu neodpracoval 40 rokov, o predčasný dôchodok môže požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a dôchodok mu bude Sociálna poisťovňa krátiť o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní. Ak žiadateľ o predčasný dôchodok 40 rokov odpracoval, môže požiadať o dôchodok aj skôr ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že jeho dôchodok Sociálna poisťovňa kráti len o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní od vzniku nároku do dovŕšenia dôchodkového veku. „Navrhované opatrenie predpokladá zjednotenie krátenia predčasných dôchodkov na úrovni 0,5 percenta za každých začatých 30 dní a zvyšovanie hranice odpracovaných rokov podľa rastu dôchodkového veku," uviedlo ministerstvo financií.

Opatrenie patrí medzi osem zásadných opatrení v dôchodkovom systéme, ktoré predstavila vláda Ľudovíta Odóra v rámci balíčka 100 úsporných opatrení. Tieto opatrenia by zasiahli súčasných dôchodcov, budúcich penzistov a špeciálne ženy, ako aj bývalých policajtov či vojakov ako poberateľov výsluhových dôchodkov. Opatrenia sú súčasťou balíka návrhu konsolidačných opatrení, ktoré predstavila úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Súčasná vláda pre nový kabinet pripravila návrhy ako na strane štátu šetriť a zvýšiť svoje príjmy. Premiér Ľudovít Ódor ale zdôraznil, že ide iba o možnosti, z ktorých si môže budúca vláda vybrať.

Kto dostane predčasný dôchodok

Nárok na predčasný starobný dôchodok v súčasnosti máte, ak ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a teda nie ej nižšia ako 430,30 eura. Ďalej musí byť plnené toto: poistné za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer, alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Aké podmienky ešte platia

Musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Uvedené sa od 1. júla 2023 nevzťahuje na nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je držiteľom zákonnom určeného oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

Čo sa počíta do odpracovaných rokov

Odpracovanými rokmi na účely posúdenia splnenia podmienky na nárok na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch sú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, a to aj vrátanie obdobia poistenia, ktoré ste prípadne získali v cudzine (cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení), okrem obdobia štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je obdobím štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokov), obdobia nezamestnanosti, obdobia odborného školenia alebo politického školenia, obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Uvedené obdobia sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia na účely posúdenia splnenia podmienky potrebnej doby 15 rokov a takisto sú obdobím dôchodkového poistenia na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku.

Aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca, v ktorom je váš Individuálny účet poistenca (tieto služby sa nachádzajú v eSlužbách Sociálnej poisťovne). V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované. Overiť si evidenciu období poistenia môžete aj tak, že požiadate o výpis z Individuálneho účtu poistenca a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca.

26 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #peniaze #predčasný dôchodok