Vyplácanie pozostalostného dôchodku má prísne pravidlá. Niekto ho nedostane vôbec, niekomu ho po dvoch rokoch zoberú, vybraným ľuďom ho ale vrátia

Výška pozostalostného dôchodku sa počíta na základe zákona o sociálnom poistení. Ten presne určuje, že suma takejto penzie sa vypočíta buď z dôchodku zomretého alebo z dôchodku, na ktorý by mal zomretý nárok v čase smrti.

16.10.2023 06:00
dôchodkyňa, žena, laptop, notebook, zamýšľanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Výška vdovského alebo vdoveckého dôchodku dosahuje 60 percent zo sumy starobného, invalidného alebo predčasného starobného dôchodku zomrelého. V prípade, ak ide človeka, ktorý ešte nepoberal starobný dôchodok, vypočíta sa, aká by bola suma jeho invalidného dôchodku. Vdovec či vdova následne z tejto sumy dostanú vdovský dôchodok vo výške 60 percent. Ak zomretý poberal starobnú penziu, vypočíta sa vdovský dôchodok z tejto sumy.

Vdovský dôchodok v plnej sume dostane pozostalý manžel či manželka len vtedy, ak sám nemá nárok na iný dôchodok. V prípade, že poberá nejaký iný dôchodok, bude v plnej sume dostávať vyšší dôchodok. Z toho nižšieho mu budú vyplácať polovicu. Ak je suma dôchodku, ktorý už poberá, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostane vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej. Výška pozostalostnej penzie závisí aj od toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a podľa výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretý získal.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Čo sa týka dĺžky poberania tejto dávky, tento rok sa podmienky zmenili. Do začiatku tohto roka platilo, že vdovský dôchodok sa vypláca väčšinou jeden rok do smrti manžela. Od januára priznáva zákon o sociálnom poistení vdovám a vdovcom nárok na výplatu vdovského dôchodku na dva roky od smrti manžela či manželky. Pozostalostný dôchodok prináleží len manželovi alebo manželke, ak nežili ľudia v manželstve, nárok na túto dávku im nevzniká.

seniori, park Čítajte viac Výška dôchodkov na rok 2024 je známa. Kto dostane penziu vyššiu o 3,6 percenta a kto až o 14,5 percenta?

Po dvoch rokoch možno vdovský dôchodok poberať, len ak vdova dovŕšila dôchodkový vek, nesmie sa však znova vydať. Dávka jej zostane aj v prípade, ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomretého vychovávané. Vdovský dôchodok bude ďalej dostávať aj vdova, ktorá je invalidná, a jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent.

Zákon v prípade pozostalostných penzií zohľadňuje aj počet vychovaných detí. Ak vdova vychovala aspoň tri deti alebo ak dovŕšila aspoň 52 rokov a vychovala dve deti, alebo ak dovŕšila aspoň 57 rokov a vychovala jedno dieťa, takisto jej zostáva nárok poberať pozostalostný dôchodok. Pred zmenou zákona neexistovala možnosť, aby pozostalostnú dávku naďalej poberali ženy, ktoré vychovali jedno dieťa a dovŕšili 57 rokov. Pred zmenou sa manžel či manželka s jedným dieťaťom posudzovali ako bezdetní. Nárok na vdovský a vdovecký dôchodok im po roku zanikal, opäť ho mohli získať až po dovŕšení dôchodkového veku.

Legislatíva umožňuje požiadať o obnovenie vdovského dôchodku. Ak niekomu zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku z dôvodu uplynutia dvoch rokov (či z dôvodu, že prestal spĺňať niektorú z podmienok), no po čase začne opäť niektorú z podmienok spĺňať, nárok na výplatu vdovského dôchodku sa mu obnoví.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #pozostalostná penzia #pozostalostná dávka #nárok na vdovský dôchodok