Opatrujete príbuzného alebo inú osobu? Príspevky sú vyššie, najviac si polepšili penzisti. Pozrite sa o koľko

V júli tohto roka sa zvýšili peňažné príspevky na opatrovanie. Vyššie sumy dostali všetci opatrovatelia, ktorí sa o niekoho starajú. Upravila sa hodinová sadzba osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre tento rok 569 eur mesačne. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvyšuje zo sumy 5,20 eura na 5,52 eura, to je o 0,32 eura viac.

27.10.2023 06:00
žena, dôchodkyňa, seniorka, mladá žena, matka s... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od júla 2023 dostávajú teda vyšší príspevok všetci opatrovníci. Zvýšené príspevky boli prvýkrát vyplatené za mesiac júl, na účet opatrovateľom prišli v auguste. V tomto roku pôjde z kapitoly rezortu práce na tento účel viac ako 15,7 miliónov eur.

„Plníme ďalší záväzok, ku ktorému sme sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády. Po mimoriadnom navýšení finančných prostriedkov pre zariadenia sociálnych služieb týmto ďalším krokom chceme výrazne zlepšiť podmienky pre osoby, ktoré sa starajú o svojich blízkych. V tomto roku zvyšujeme nielen opatrovateľský príspevok, ale po prvýkrát nebude tento príspevok krátený, ak sa senior stará o iného, zdravotne znevýhodneného člena domácnosti, a ten je na niekoľko hodín počas dňa umiestnený do ambulantnej formy sociálnej služby. Rovnako zdôrazním, že pri dôchodcoch opatrovateľoch platí, že sa neberie do úvahy príjem osoby s ŤZP, aby ani po valorizácii nestratili nárok na opatrovateľský príspevok. Verím, že táto zmena pomôže seniorom, aby čo najdlhšie zostali spolu, pokiaľ im to zdravotný stav dovolí, a zároveň im zaručíme postupné dorovnanie výšky opatrovateľského príspevku s opatrovateľmi v produktívnom veku,“ takto vysvetľovala zmeny poverená ministerka práce Soňa Gaborčáková.

peniaze, peňaženka, hotovosť Čítajte viac Príspevok za prácu od Sociálnej poisťovne? Ide o novinku, ktorou si prilepšíte k platu. Od januára ho dostanú títo ľudia

Rezort práce tiež uviedol, že každoročne, vždy k 1. júlu, prichádza s návrhom na zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Zámerom je zlepšenie podmienok pre osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby. Rovnako ako súčasť programového vyhlásenia vláda rozhodla o navýšení financií na rok 2023 z dôvodu rastúcej inflácie, a tým zvyšujúcich sa životných nákladov.

Podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Jeho výška je odstupňovaná v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá alebo respektíve nepoberá niektorú z dôchodkových dávok, a tiež od počtu opatrovaných osôb s ŤZP.

Od júla 2023 sa opatrovateľovi v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, príspevok zvýšil o 43,35 eura (z pôvodných 525,65 eura) a dosiahne sumu čistej minimálnej mzdy pre tento rok to je 569 eur mesačne. Ak opatruje dve a viac osôb, dostane viac o 57,65 eura, to predstavuje 756,80 eura mesačne (z pôvodných 699,15 eura). Tu sa zohľadňuje fakt, že pre poberateľov v produktívnom veku je tento príspevok spravidla ich jediným príjmom.

Ak opatrovanie vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú z dôchodkových dávok, dostane príspevok vo výške najmenej 75 % peňažného príspevku poskytovanom opatrovateľovi v produktívnom veku, v závislosti od počtu opatrovaných osôb. To znamená 426,75 eura mesačne (zo súčasných 262,85 eura) pri opatrovaní jednej osoby. Ak opatruje dve a viac osôb, príspevok je vo výške 567,60 eura mesačne (zo súčasných 349,60 eura).

Tento príspevok sa zároveň nebude krátiť ani v prípade, ak sa opatrovanej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby.

Ešte v tomto roku sa zvýšenie mesačných výšok peňažného príspevku na opatrovanie pozitívne prejaví celkom u 65 202 jeho poberateľov. Z toho v produktívnom veku je spolu 41 383 a tých, ktorým sa spolu s príspevkom na opatrovanie vypláca aj dôchodková dávka, je celkovo 23 819.

Zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie na 5,52 eura (z pôvodných 5,20 eura) predstavuje pri priemernom mesačnom rozsahu osobnej asistencie 140 hodín navýšenie príspevku na osobnú asistenciu približne o 45 eur mesačne. Toto sa dotklo mesačne priemerne vyše 12-tisíc osôb s ŤZP a pozitívne sa to prejavilo na odmene približne 16 700 osobných asistentov, ktorí sú platení z tohto peňažného príspevku.

Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie a poberateľov príspevku na osobnú asistenciu je spolu 77 652.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok