Komu patrí nevyplatený dôchodok po zomretom? Dostanú ho príbuzní alebo prepadne štátu ?

Nevyplatená penzia po zomretom nie je vo väčšine prípadov dedičstvom.

01.11.2023 06:00
Predčasný dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pravidlá vyplácania penzií sú pevne dané. Dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách. Platí teda, že ak dôchodca poberal dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty, napríklad 20. deň v mesiaci, zomrel 25. októbra tohto roku a v tento deň si dôchodok na pošte alebo od poštára už neprevzal, lebo bol hospitalizovaný v nemocnici, tento nevyplatený dôchodok patrí pozostalým. Sociálna poisťovňa im ho vyplatí na základe predloženého čestného vyhlásenia. Nárok naň si môžu uplatniť pozostalí dedičia– postupne manžel (manželka), deti alebo rodičia. Nevyplatený dôchodok po zomretom teda nie je predmetom dedičstva. Stáva sa ním až vtedy, ak zomretý nemal žiadneho z uvedených príbuzných.

Príklad

Muž poberal starobný dôchodok 19. v mesiaci. V tento deň už ale v októbri dôchodok na pošte vyplatený nemal, bol v nemocnici. Zomrel 21. októbra. Musí syn hlásiť túto penziu do dedičského konania?

Do dedičského konania netreba prihlasovať nič, takýto dôchodok nie je predmetom dedičstva. Nárok naň prechádza postupne na manželku, deti a rodičov.

V prípade ak manželka zomretého už nežije, musí sny za účelom vyplatenia dôchodku v pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne predložiť čestné vyhlásenie o tom, že si je vedomý, že nárok na splatnú sumu dôchodku je spoločným nárokom všetkých detí zomretého, resp. že je jediným dieťaťom zomretého a je si vedomý právnych následkov uvedenia nesprávnych údajov. Podpis musí byť úradne osvedčený.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Ak ide o spoločný nárok viacerých oprávnených osôb (detí), splatná suma dávky prechádza na oprávnené osoby ako celok a vyplatí sa preto v jednej sume a len jednej z oprávnených osôb.

Nevyplatený dôchodok pošta vráti Sociálnej poisťovni a tá ho na základe uvedeného čestného vyhlásenia následne vyplatí.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #dedičstvo