Dôchodky nezvyšuje len valorizácia. O desiatky eur viac môžete mať, ak urobíte túto vec + príklady, o koľko dostanete viac

Navýšenie penzie závisí hneď od dvoch parametrov. Prvým je, či penzista poberá dôchodok alebo nie. A druhým je zas výška mzdy a aj dĺžka zamestnania.

09.11.2023 06:00
muž, dôchodca, ovocný sad, jablká, zber, košík Foto:
Ilustračná fotka
debata (13)

Dôchodca môže totižto popri poberaní dôchodku aj pracovať a penzia sa mu stále takto navyšuje. Ak však senior nešiel hneď po dovŕšení dôchodkového veku na dôchodok, ale stále pracuje, penzia sa mu popri normálnom zvyšovaní, zvyšuje aj o 0,5 percenta, a to za každý začatý mesiac.

Penzista s platom aj dôchodkom

Pracujúci penzista má nárok na zvýšenie dôchodku, to sa vypočíta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov, ktoré penzista získal po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH).

Osobný mzdový bod (OMB) sa odvíja od príjmu, z ktorého si platí odvody. ADH sa mení každý rok a dnes je na úrovni 16,4764.

Príklad pracujúcej dôchodkyni Magdy

Pani Magda išla do dôchodku minulý rok. Od začiatku apríla 2023 do konca júla 2023 brigádovala. Dôchodkové poistenie jej zaniklo a pani Magda si 1. augusta 2023 požiadala o zvýšenie dôchodku. Do konca júla sa jej dôchodok bude vyplácal v sume 389,90 eura, čo je minimálny dôchodok.

dôchodkyňa, pracujúca dôchodkyňa Čítajte viac Pracujúci penzisti musia dostať to, čo iní zamestnanci, aj voľno, aj príplatky aj odstupné. Inak ide o porušenie Zákonníka práce

Za obdobie od 1. apríla po 31. júla 2023 mala pani Magda osobný vymeriavací základ 2 800 eur, ADH je 16,4764.

Starobný dôchodok sa jej zdvihne nasledovne. V prvom kroku sa určí zvýšenie z jednej polovice OMB, to je 2 800 / 14 532 = 0,1927.

Čo je číslo 14 532? Je to všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2021 je 14 532 eur.

Všeobecný vymeriavací základ sa používa pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2023. Stanovený všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využije aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2021 je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2021 a čísla 12, čiže 1 211 × 12 = 14 532.

Ďalej pokračujeme výpočtom zvýšenia dôchodku pani Magdy. Sumu 0,1927 vydelíme dvomi. Vyjde nám suma 0,0963, ktorú následne vynásobíme ADH. Čiže 0,0963 × 16,4764 = 1,59 eura. 1,59 eura je mesačné zvýšenie sumy dôchodku pani Magdy. Ak si túto sumu pripočítame k jej dôchodku, vyjde nám suma jej zvýšeného mesačného dôchodku, a to vo výške 391,49 eura.

Človek v dôchodkovom veku, ktorí nepoberá penziu ale plat

Ihneď po dosiahnutí dôchodkového veku, človek nemusí ísť do dôchodku. Ak ostane pracovať, tak má nárok na vyššiu penziu v budúcnosti, než keby išiel na dôchodok už teraz.

Zvýšenie penzie sa vypočíta ako súčin OMB získaných po dosiahnutí dôchodkového veku a ADH.

Takto vypočítaný dôchodok sa ďalej zvyšuje každý mesiac o 0,5 percenta. Pokiaľ senior bol dôchodkovo poistený, no nepoberal dôchodok, hoci mal nárok. Ak sa niekto rozhodol rok neisť na dôchodok ale pracovať, vie si takto penziu navýšiť aj o 6 percent.

Príklad pracujúceho dôchodcu pána Denisa

Pán Denis dosiahol dôchodkový vek koncom decembra minulého roka. O priznanie poberania starobného dôchodku nepožiadal, ale ďalej pokračoval v zamestnaní až do konca mája 2023. O priznanie penzie požiadal od júna 2023.

Hodnota jeho POB je 1. (to znamená, že vymeriavací základ bol na úrovni priemernej mzdy). Odpracoval 43,80 roka. AHD je 16,4764. Od januára 2023 do 31. mája 2023 mal osobný mzdový bod 2 743, 65 eura.

Výpočet:

Najprv vypočítame pánovi Denisovi výšku jeho starobného dôchodku, na ktorú by mal nárok od konca decembra 2022. 1 × 43,80 × 1­6,4764 = 721,67

Zvýšenie:

Od januára 2023 po 31. máj 2023 vypočítame takto :

2 743 eur : 14 532 = 0,1888

Zvýšenie sa vypočíta 0,1888 × 16,4764 = 3,11 eura.

Táto suma sa priráta k dôchodku, čiže výsledok je 724,78.

Avšak k tejto určenej sume sa ešte za každý mesiac pripočíta 0,5 percenta. V prípade Denisa ide o štyri mesiace navyše, čiže 2 % plus k dôchodku. 2% z 724,78 je 14,50 eura.

14,50 + 724,78 = 739,28. Túto sumu ešte musíme zvalorizovať o 11,8 percenta, čo je o 87,24 eura viac a to je 826,52 eura. Následne túto sumu zvalorizujeme druhý krát o 10,6 percenta, čo ju navýši o ďalších 87,61 eur.

Dôchodok pána Denisa bude teda 914,13 eura.

Keby Denis nešiel na 4 mesiace po dovŕšení dôchodkového veku do práce, tak by prišiel o 192, 46 eura.

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #pracujúci dôchodcovia