Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024 budú opäť vyššie. Koľko budete platiť?

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2024 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.

12.12.2023 09:56
živnostník Foto: ,
Ilustračná foto.
debata (3)

Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2024 listom alebo do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške za mesiac január následne po prvý raz zaplatia do 8. februára 2024. Nové minimálne poistné pre SZČO bude vo výške 216,13 eura, maximálne dosiahne 3 025,93 eura. Súvisí to so zvyšovaním minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov na sociálne poistenie. Pre zamestnávateľov a zamestnancov bude od nového roka platiť nový maximálny vymeriavací základ.

Ako a kde vybaviť živnosť a kedy začínate platiť zdravotné a sociálne odvody?
Video
Zdroj: TV Pravda

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2024 zvyšuje takto:

· minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 605,50 eur, sa zvyšuje na 652 eur,

· maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 8 477 eur, sa zvyšuje na 9 128 eur.

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO a DPO

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2024 bude predstavovať 216,13 eura. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude vo výške 3 025,93 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, dosiahne od 1. januára 2024 sumu 229,17 eura.

muž, zamestnanec, práca Čítajte viac Prišiel vám už list zo Sociálnej poisťovne? Na túto povinnosť nezabudnite, máte už len niekoľko dní

Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2024 listom alebo do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2024 (za január 2024).

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa tradične odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.

Nový maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného pre zamestnávateľov a zamestnancov

Pre zamestnancov a zamestnávateľov bude od roku 2024 platiť v oblasti sociálneho poistenia nasledovné:

Minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca nevzťahuje. Podľa pracovnoprávnych predpisov zamestnávateľ je povinný odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Suma vymeriavacieho základu na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia zamestnanca je zamestnávateľom skutočne zúčtovaný príjem zamestnanca za vykonanú prácu, s prihliadnutím na sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného na mesiac. Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti bude v úhrne mesačne 9 128 eur, z toho maximálne poistné 858,03 eura.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 9 128 eur mesačne, z toho maximálne poistné 2 300,25 eura. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #SZČO