Niektorým dôchodcom sa penzie nevalorizujú. Patríte do tejto skupiny?

Pri minimálnych dôchodkov sa v roku 2024 zatiaľ nič nemení. Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus, nepodlieha valorizácii dôchodkov.

05.01.2024 06:00
starší pár s tabletom, dôchodcovia, penzisti,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2024 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia.

  • Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2024 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší).
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda
  • Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Ako sa zvyšovali minimálne dôchodky?

Sociálna poisťovňa zvýšila v októbri 2023 starobné dôchodky alebo invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku. Celkovo išlo o približne 102 tisíc penzií, z toho 47 tisíc poberateľom vznikol nový nárok na minimálny dôchodok.

Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2023 zvyšovala minimálne dôchodky druhýkrát v minulom roku. Zvýšenie súm minimálneho dôchodku súviselo so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Účelom minimálneho dôchodku je chrániť poberateľa dôchodku pred stavom hmotnej núdze, preto sa sumy minimálneho dôchodku zvýšili tak, aby poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku nebol na pomoc v hmotnej núdzi odkázaný.

Výška minimálneho dôchodku závisí najmä od dosiahnutého obdobia dôchodkového poistenia poberateľa. Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na minimálny dôchodok, je od 1. októbra 2023 145 % (namiesto doterajších 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 zvýšila z doterajších 365,70 eura mesačne na 398,90 eura mesačne.

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku 145 % sa ďalej zvýšila o

  • 2,5 % (namiesto doterajších 2 %) za 31. až 39 rok,
  • 3 % (rovnako ako doteraz) za 40. až 49. rok,
  • 5 % (rovnako ako doteraz) za 50. až 59. rok,
  • 7,5 % (namiesto doterajších 7 %) za 60 a každý ďalší rok získaný rok dôchodkového poistenia.
Počet rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku Násobok životného minima Mesačná suma minimálneho dôchodku (eur)
30 1,45 389,9
33 1,525 410,1
35 1,575 423,5
37 1,625 437
39 1,675 450,4
40 1,705 458,5
42 1,765 474,6
44 1,825 490,8
46 1,885 506,9
48 1,945 523
50 2,025 544,5
52 2,125 571,4
54 2,225 598,3
56 2,325 625,2
58 2,425 652,1
60 2,55 685,7
62 2,7 726
64 2,85 766,4
65 2,925 786,5

zdroj: Sociálna poisťovňa

Valorizácia dôchodkov 2024

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už vypláca penzistom valorizované dôchodkové dávky. Súčasní poberatelia tak vo svojom januárovom výplatnom termíne dostanú dôchodok zvýšený o 3,6 %. Sociálna poisťovňa zároveň o tomto zvýšení zasiela písomnú informáciu – rozhodnutie.

Valorizácia sa týka starobných, predčasných starobných, vdovských, vdoveckých, invalidných, sirotských a sociálnych dôchodkov. Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2023 viac ako 1,77 milióna dôchodkových dávok pre viac ako 1,42 milióna poberateľov. Priemerná výška starobného dôchodku bola k uvedenému dátumu 648,83 eur.

dôchodci, seniori, Čítajte viac Štát už vypláca vyššie dôchodky. Prečo má niekto penziu vyššiu o 14,5 % a niekto len o 3,6 %? + kalkulačka valorizácie

O zvýšenie dôchodkovej dávky nemusia poberatelia osobitne žiadať, Sociálna poisťovňa tento krok vykonáva automaticky. Dôchodky vo vyššej sume im Sociálna poisťovňa prvý raz vypláca v obvyklom výplatnom termíne v januári 2024 (v párne dni od 2. do 24. v mesiaci) aj s doplatkom od 1. januára 2024 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2024.

Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvyšujú o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku. Na zvýšenie od 1. januára 2024 sa tak prihliada na percento mimoriadnej valorizácie od 1. júla 2023. Dôchodky, ktoré bude Sociálna poisťovňa priznávať od 1. januára 2024, sa valorizujú o 14,5 %.

V súvislosti s valorizáciou dôchodkových dávok Sociálna poisťovňa zverejnila aj tradičnú pomôcku pre seniorov – Kalkulačku valorizácie dôchodku od 1. 1. 2024:

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #valorizácia #penzie #minimálne dôchodky