Môžete prísť o penziu? Invalidných dôchodcov čakajú kontrolné prehliadky, Sociálna poisťovňa prehodnocuje invalidné penzie

Sociálna poisťovňa v tomto roku prehodnotí tisíce invalidných dôchodkov, zohľadní najnovšie medicínske poznatky.

06.01.2024 06:00
vozík, vozíčkarka, invalid, invalidka, invalidita Foto:
Ilustračné foto.
debata (13)

Prioritou Sociálnej poisťovne bude aj v tomto roku realizácia kontrolných lekárskych prehliadok u poberateľov invalidných dôchodkov. Súvisí to s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta minulého roka a podľa ktorej mali posudkoví lekári do konca minulého roka prehodnotiť 25 % prípadov invalidity, ktorých sa novela týka a ďalšie prípady počas nasledujúcich dvoch rokov. Samotný proces prehodnocovania percenta invalidity je podľa novely rozplánovaný až do 31. júla 2025.

Zvýšenie dôchodku

Do 30. novembra minulého roka poisťovňa v 715 prípadoch zvýšila mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť na vyššiu percentuálnu skupinu o viac ako 70 %. V ďalších 6 380 prípadoch ju určila naďalej v rozpätí od 41 % do 70 %. Celkovo sa Sociálnej poisťovni k 30. novembru vlaňajška podarilo prehodnotiť viac prípadov ako sa očakávalo. Posudkoví lekári posúdili už približne 33 % plánovaných prípadov, ktoré zahŕňajú stavy trvalé, plánované kontrolné lekárske prehliadky a prehodnotenie zdravotného stavu na základe žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

V tomto roku Sociálna poisťovňa prehodnotí ďalších 50 percent všetkých prípadov, ktorých sa novela týka a zvyšok v roku 2025. Ide o preskúmanie trvania invalidity ex offo, teda stavy trvalé, riadne určené kontrolné lekárske prehliadky, ktorých sa zmena prílohy k zákonu o sociálnom poistení týka a neformálne žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

Pribudli nové choroby

Sociálna poisťovňa začala od augusta minulého roka prehodnocovať percento invalidity u poberateľov invalidných penzií. Novela zákona o sociálnom poistení doplnila niektoré percentá invalidity podľa druhu zdravotného postihnutia tak, aby zodpovedali najnovším medicínskym poznatkom. Dôvodom legislatívnej úpravy bolo zaradiť čo najširší okruh skupín ochorení. Zmeny by sa mali týkať približne 5 300 súčasných poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov. Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov stane poberateľmi plného invalidného dôchodku.

Novela zákona o sociálnom poistení predpokladá nárast počtu novopriznaných invalidných dôchodkov, a to ročne o 476 nových poberateľov tzv. čiastočného invalidného dôchodku a zároveň o 1 436 poberateľov plného invalidného dôchodku v kategórii nad „70 %“.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #invalidné dôchodky #invalidné penzie