Nové trináste dôchodky prinesú penzistom o stovky eur navyše. Pozrite si, kedy sa vyplatia a o koľko si polepšia+ príklady

Vláda schválila plné 13. dôchodky. Penzisti dostanú v decembri tohto roka trinásty dôchodok v priemernej sume daného typu dôchodku. V prípade starobných penzistov pôjde o priemernú výšku starobného dôchodku za minulý rok v sume zhruba 606 eur.

11.01.2024 06:00
uzi Foto:
Ilustračná fotka.
debata

Zároveň sa má zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka a má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak od tohto roka mohla Sociálna poisťovňa (SP), a nie štát vo forme štátnej sociálnej dávky. Vypustiť by sa mohla tiež povinnosť oznamovania údajov, poskytovania dokladov a súčinnosti ďalších právnických osôb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda. Vyplatené by mali byť v decembri.

„Suma 13. dôchodku, štátnej sociálnej dávky, sa podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur. Napriek výraznému rastu spotrebiteľských cien od roku 2020 sa však tieto sumy nezvýšili, čím sa reálna hodnota tejto štátnej sociálnej dávky znížila,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v predkladacej správe.

Fico a Tomáš o 13. dôchodku vo výške priemerného
Video
Zdroj: TV Pravda

Nárok na 13. dôchodok by mali mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa (SP). Tiež by ho mali dostať občania, ktorým dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia príslušného silového rezortu. Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok by mali byť každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

Penzisti dostanú o stovky eur viac

Príklad 1:

Pani Nadežda dostáva najnižší minimálny dôchodok 389,90 eura. K tomu však poberá aj vdovský dôchodok vo výške 120 eur. Dohromady teda dostáva 509,90 eura.

Od tejto sumy 509,90 eura sa odpočíta 268,88 (suma životného minima, pozn. red.) Výsledok, čiže 241,02 eura sa vynásobí koeficientom 0,36, čo je 86,77 eura. Túto sumu odpočítame od 300 (maximálny 13. dôchodok) to je 213,23. To predstavovalo výšku jej 13. dôchodku v roku 2023. Tento rok by mala dostať približne 606 eur. Čo je viac o vyše 392 eur.

Príklad 2

Pani Žaneta poberá predčasný dôchodok vo výške 635 eur. Ako v predchádzajúcich príkladoch sa vypočítala za rok 2023 jej výška 13. dôchodku ako 635 – 268,88, čo je 366, 12. 366,12 × 0,36, to je 131,80. 300 – 131,80 = 168,20. Pani Žaneta dostala 13. dôchodok vo výške 168,20 eura.

Po novom by mohla dostať o takmer 438 eur viac.

Príklad 3

Pán Adam dostáva len starobný dôchodok vo výške 523 eur. Jeho 13 dôchodok sa vypočítal v roku 2023 zo sumy jeho starobného dôchodku, ktorú odrátame o 268,88, čo vychádza 254,12. Túto sumu vynásobíme koeficientom 0,36, výsledok 91,48 odčítame od 300. 13. dôchodok pána Adama bol 208,52 eura.

Po novom by mohol dostať o 397 eur viac.

Ak by bola priemerná výška daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur:

Suma 13. dôchodku by bola 300 eur. Poberateľom starobného dôchodku má vyplatiť SP v decembri tohto roka 13. dôchodky vo výške zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku za rok 2023.

Poberatelia sirotského dôchodku majú podľa návrhu dostať 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume sirotského dôchodku, minimálne však 300 eur. V prípade nároku na viaceré dôchodkové dávky by mali poberatelia dostať len jeden 13. dôchodok, a to v sume, ktorá je najvyššia.

MPSVR uvádza, že v roku 2024 by malo byť viac ako 1,47 milióna poberateľov dôchodkov a tento počet má stúpať. Celkové výdavky na toto opatrenie majú byť v roku 2024 viac ako 828 miliónov eur, v budúcom roku budú o 100 miliónov vyššie. V nasledujúcich rokoch by mali potom stúpať na 978 miliónov v roku 2026 a výdavky na 13. dôchodky by mali byť v roku 2027 cez miliardu eur, a to 1,033 miliardy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodcovská dávka