Chcete ďalej dostávať penziu? Zajtra je posledný termín na splnenie tejto povinnosti. Čo musíte urobiť?

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že aj v roku 2024 je potrebné podľa zákona poslať toto potvrdenie.

30.01.2024 12:55
seniori, Sociálna poisťov Foto:
Ilustračné foto.
debata

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s bydliskom mimo Slovenskej republiky by nemali v januári zabudnúť na povinnosť doručiť tlačivo – tzv. potvrdenie o žití. Ak ide o krajinu Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska, je potrebné tlačivo zaslať jedenkrát ročne do 31. januára 2024. Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne žijúci v Českej republike túto povinnosť nemajú, Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky. Ak ide o krajinu mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, tlačivo je potrebné doručiť štyrikrát do roka, najbližšie do 15. januára 2024.

Sociálna poisťovňa pripomína poberateľom dôchodkov povinnosť doručiť tlačivo potvrdenie o žití v pravidelných intervaloch. Najbližší termín doručenia, ak poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne má bydlisko je mimo krajín EÚ/EHP (okrem ČR) alebo Švajčiarska – 15. január 2024, v krajine EÚ/EHP (okrem ČR) alebo Švajčiarska – 31. január 2024.

Sociálna poisťovňa na základe tlačiva môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.

Tlačivá potvrdenia o žití Sociálna poisťovňa v súčasnosti zasiela dôchodcom spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Dôchodcom odporúča využiť práve toto tlačivo, keďže obsahuje čiarový kód pre zefektívnenie ich spracovanie.

Ak dôchodcovia nemajú k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť a doručiť nasledovným spôsobom: klient si stiahne tlačivo podľa krajiny, v ktorej žije. Vyplnené tlačivo s úradne osvedčeným podpisom zašle poštou (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č.8, 813 63 Bratislava 1) alebo elektronicky na mail: lifecertification@socpoist.sk

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne žijúci v Českej republike potvrdenie o žití podávať nemusia. Od roku 2022 im povinnosť každoročne predkladať potvrdenie o žití skončila. Údaje o poberateľoch dôchodkových dávok si Sociálna poisťovňa vymieňa s Českou správou sociálneho zabezpečenia elektronicky. Umožnila to vzájomná dohoda o elektronickej výmene údajov medzi oboma inštitúciami.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #dôchodky