Poberáte takýto dôchodok? Tento rok bude o niečo vyšší. Pozrite si príklady, koľko peňazí dostanete

Rodičovský bonus prešiel mnohými zmenami. Na základe poslednej novely zákona o sociálnom poistení bude v roku 2024 vyplatený rovnakým spôsobom ako minulý rok. Čiže príde na účet dôchodcom jednorazovo.

06.02.2024 06:00
uzi Foto:
Ilustračná fotka.
debata (13)

Ak by novela neprešla penzisti by rodičovský bonus dostávali každý mesiac. Takto ho však dostanú naraz v júni príslušného kalendárneho roka. Vyplatí sa všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).

Bonus bude vyšší

Zmeny v roku 2024 nastanú, a to hlavne v maximálnom rodičovskom bonuse, ten sa zo sumy 21,80 eura mesačne zvyšuje na 23,50 eura mesačne. Ročne to robí sumu 282 eur, teda sa ročne zvýši oproti minulému roku o 20,40 eura.

Výpočet maximálneho rodičovského dôchodku závisí od priemernej mzdy na Slovensku z pred dvoch rokov. Takmer každé zamestnané dieťa na Slovensku môže prispievať 1,5 % zo svojho hrubého príjmu na dôchodok jednému rodičovi a 1,5 % druhému, dohromady teda môže prispievať 3 percenta.

Bonus sa vypočíta jednoducho: ako maximálne 1,2-násobok priemernej mzdy v krajine. Dokonca aj keď dieťa zarába podstatne viac, rodičia nemôžu získať viac, než určuje zákon.

Tento rok sa pri výpočte maximálneho bonusu bral do úvahy rok 2021. Maximálny bonus získali tí príjemcovia, ktorých dieťa zarábalo aspoň 1 453,20 eura mesačne v roku 2021.

Od januára 2024 sa najvyššia suma zmenila. Keďže priemerná mzda v roku 2022 dosiahla 1 304 eur, maximálny rodičovský dôchodok od januára dosahuje 282 eur ročne pre jedného dôchodcu.

Viac peňazí dostanú aj tí poberatelia dôchodku, ktorým deťom sa zvýšil plat v roku 2022.

Príklady na rodičovský bonus

Pani Magda má tri deti.

Jedno pracuje v zahraničí, druhé zarába približne priemernú mzdu 1 400 eur a tretie zarába 1 000 eur mesačne.

Na akú výšku rodičovského bonusu má pani Magda nárok, ak všetky deti jej chcú prispievať?

Za dieťa pracujúce v zahraničí pani Magda, nedostane nič.

Za druhé dieťa dostane 1,5 % z 1 400 eur/ mesačne, čo je 21,00 eur. To predstavuje 252 eur ročne. Za tretie dieťa dostane 1,5 % z 1 000 eur/ mesačne, čo je 15,00 eur. To predstavuje 180 eur ročne. 252 + 180 = 432 Pani Magda dostane 432 eur v júni v jednej splátke.

Manželia Lukáš a Anna majú dve deti, ktoré pracujú na Slovensku.

Jedno zarába 2 000 eur mesačne. Druhé zarába 1 500 eur mesačne.

Obe deti zarábajú sumy, z ktorej vychádza maximálny rodičovský bonus. Ten je pre rok 2024 stanovený na výške 23,50 eur mesačne. Teda 282 eur ročne, pre jedného.

Spolu teda jednému rodičovi prispejú 594 eur. Obaja rodičia dohromady dostanú sumu 1 128 eur.

Pán Alojz má jedno dieťa.

Plat dieťaťa je 1 200 eur. Z jeho platu sa vypočíta 1,5 % mesačne, čo je 18,00 eur. Za celý rok ide o sumu 216 eur. Pán Alojz teda dostane v júni 2024 sumu 216 eur.

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #senior #rodičovský bonus #rodičovský dôchodok