Sociálna poisťovňa zvýši penzie niektorým dôchodcom, ak o to požiadajú. Kedy tak urobí a komu pošle viac peňazí?

Zákon o sociálnom poistení určuje prípady, v ktorých má penzista nárok na zvýšenie dôchodku okrem pravidelného zvyšovania v rámci valorizácie penzií.

08.02.2024 06:00
dôchodcovia, seniori, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ste pracujúci dôchodca? Ak budete v období po priznaní dôchodku naďalej dôchodkovo poistený, získate nárok na zvýšenie vášho dôchodku. K takémuto zvýšeniu dôjde automaticky alebo na základe žiadosti.

A kedy môžete o zvýšenie dôchodku požiadať?

Urobiť tak môžete, ak ste prestali pracovať a dôchodkové poistenie vám zaniklo počas roka. Vtedy platí, že od nasledujúceho dňa po zániku poistenia môžete požiadať o zvýšenie starobného dôchodku. Žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku môžete v kalendárnom roku podať len raz. Pozor však, ak stále pracujete, žiadosť o zvýšenie dôchodku podávať nemusíte. Dôchodok sa vám v takom prípade zvýši automaticky vždy od januára nasledujúceho roku.

Ako postupovať pri podaní žiadosti?

V prípade, ak idete podávať žiadosť, napíšte neformálnu žiadosť (list) Sociálnej poisťovni. Tá musí obsahovať vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), predmet žiadosti (žiadam o zvýšenie dôchodku za obdobie – od 1. januára kalendárneho roka do dňa zániku poistenia) a odkedy žiadate zvýšenie (od nasledujúceho dňa po zániku poistenia). Podpísanú žiadosť zašlite: ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk). Na základe žiadosti vám Sociálna poisťovňa doručí rozhodnutie o zvýšení starobného dôchodku.

debata chyba
Viac na túto tému: #valorizácia #zvyšovanie penzie #zyvšovanie dôchodku