Veľký prehľad dôchodkov v roku 2023. Aké boli penzie? V ktorom kraji žije najviac dôchodcov?

Sociálna poisťovňa pripravila štatistický prehľad o medziročnom vývoji počtu poberateľov dôchodkových dávok. Porovnala štatistické údaje z decembra 2023 a rovnakého obdobia roka 2022, na základe ktorého počet poberateľov rozličných druhov dôchodkových dávok medziročne narástol o viac ako 13,5 tisíc (13 616) z 1 413 378 na 1 426 994.

22.02.2024 09:18
uzi Foto:
Ilustračná fotka.
debata (2)

Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2023 1,77 milióna (1 772 390) rôznych druhov dôchodkových dávok. Z nich bolo starobných dôchodkov takmer 1,12 milióna (1 118 242), predčasných starobných 15 427 a invalidných 220 349 (z toho 141 448 tzv. čiastočných do 70 % a 78 901 tzv. plných nad 70 %). V medziročnom porovnaní ide o nárast o 16 243 vyplá­caných penzií. Na porovnanie, k 31. decembru 2022 Sociálna poisťovňa vyplácala 1,76 milióna (1 756 147) rôznych dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské).

dôchodkyňa, seniorka Čítajte viac Tieto dôchodky sú často výhodnejšie ako riadny starobný dôchodok. Máte nárok aj vy? +príklady

Najviac dôchodcov je v Nitrianskom kraji, najmenej v Trnavskom

Najviac poberateľov starobných dôchodkov eviduje Sociálna poisťovňa v Nitrianskom kraji (149 966), najmenej v Trnavskom kraji (120 884). Predčasné starobné dôchodky vyplácala Sociálna poisťovňa v najvyššom počte do Žilinského kraja (2 294), v najnižšom do Bratislavského kraja (1 449).

Novopriznaných dôchodkov bolo takmer 89 tisíc

Do systému poberateľov dôchodkov pribudlo v mesiacoch január až december 88 703 penzistov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili poberatelia starobných dôchodkov (36 657) nasledovaní poberateľmi predčasných starobných dôchodkov (16 460) a poberateľmi invalidných dôchodkov (14 069).

Vdov je päťkrát viac ako vdovcov

Podľa údajov z dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2023 takmer 288,5 tisíc (288 365) vdovských dôchodkov a viac ako 53 tisíc (53 045) vdoveckých dôchodkov. Z toho v období od januára do decembra pribudlo 12 907 vdov a 4 816 vdovcov.

Najvyšší počet vdovských dôchodkov vyplácala Sociálna poisťovňa v Nitrianskom kraji (41 455) nasledovaná Košickým krajom (40 401) a Prešovským krajom (39 495).

Najvyšší počet vdoveckých dôchodkov poberajú v Prešovskom kraji (7 421), Košickom kraji (7 263) a Nitrianskom kraji (7 084).

Najnižší počet poberateliek vdovského dôchodku bol v Bratislavskom kraji (30 447). Najnižší počet vdoveckých dôchodkov (5 925) vyplatila Sociálna poisťovňa v Trnavskom kraji.

Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2023 takmer 19 tisíc (18 714) sirotských dôchodkov.

Pracujúcich dôchodcov bolo takmer 261 tisíc

Viac ako 7 percent poberateľov starobného dôchodku pracuje. Túto možnosť sa v mesiaci december rozhodlo využiť 155 608 penzistov z celkového počtu 1 118 242 pobe­rateľov starobného dôchodku.

Možnosť pracovať popri poberaní predčasného starobného dôchodku je obmedzená a možná len na dohodu do výšky odvodovej úľavy 200 eur mesačne. Privyrobiť si takýmto spôsobom sa v decembri 2023 rozhodlo 1 280 predčasných penzistov.

Pracujú tiež poberatelia invalidných dôchodkov – v decembri 2023 ich bolo približne 104 tisíc (103 961) z celkového počtu 220 349 poberateľov invalidných dôchodkov.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #senior #dôchodky