Štát vráti penzistom dane. Čo preto musia urobiť? A kedy ich nemusia platiť?

Starobní dôchodcovia môžu mať príjem, ktorý je úplne oslobodený od daní. Podmienkou je, že ich celoročný hrubý zárobok neprekročí polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2023, teda sumu 2 461,41 eura.

12.03.2024 06:00
dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Ak ste teda pracujúci dôchodca a váš príjem vlani nepresiahol 2 255,72 eura, nemusíte podávať daňové priznanie a zaplatiť žiadnu daň. Pozor však, v prípade ak je váš príjem čo len o o euro vyšší, už musíte podať daňové priznanie a zdaniť celý svoj zárobok. Termín daňového priznania sa tento rok nemení, urobiť tak treba do 31. marca. Pokiaľ požiadate o odklad, musíte si daňovú povinnosť splniť do 30. júna.

"Platí, že daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2 461,41 eura. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR). Ak ste penzista poberajúci dôchodok a vaše príjmy za minulý rok neprevýšili spomínanú sumu, nemusíte podať daňové priznanie. Vyplniť tlačivo daňového priznania však môže byť pre vás výhodné. Napríklad ak vám zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, môže sa vám oplatiťpodať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď vaše príjmy nepresiahli uvedenú sumu. Vznikne vám totiž daňový preplatok a daňový úrad vám ho vráti a základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Ak chcete získať naspäť zaplatené dane, musíte mať podané daňové priznanie. Zamestnanci podávajú daňové priznanie typu A, potrebné je potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. V prípade ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, vám daňový úrad nevráti žiadne dane. Výhodnejšie je preto, ak sami podáte daňové priznanie. V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku uvádzajú tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť. O vrátenie daní možno požiadať aj spätne. Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. To znamená, že v roku 204 si penzista môže spätne uplatniť nárok na vrátenie daní za roky 2019 až 2023. Daňové priznania za jednotlivé roky treba podať na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia. Dôchodkové dávky a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi ne patrí starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský a výsluhový dôchodok.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #daňové priznanie #vrátenie daní