Tieto potvrdenia potrebujú penzisti pri vybavovaní zliav, ale aj na iné účely. Ako o ne treba Sociálnu poisťovňu požiadať?

Ako získate potvrdenie o výške penzie alebo o poberaní dôchodku?

02.04.2024 06:00
dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Penzisti majú právo požiadať Sociálnu poisťovňu o potvrdenie o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúce­ho roka.

Tieto potvrdenia sú potrebné najmä pre daňové účely, ale aj v iných prípadoch.Sociálna poisťovňa na žiadosť dôchodcu vyhotoví potvrdenie spravidla na počkanie, ale v individuálnych prípadoch vyhotovenie potvrdenia môže trvať aj niekoľko dní. Sociálna poisťovňa preto odporúča dotknutým poberateľom, aby si túto žiadosť podali včas a nepripravili sa o možnosť následne doručiť potvrdenie inej inštitúcii (zamestnávateľ, daňový úrad) v riadnom termíne a bez omeškania.

Aj preto je vhodné, aby klient o dokument požiadal v časovom predstihu. Ak ho žiada osobne v pobočke, je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

Požiadať o vyhotovenie potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach je možné osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo v Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne. Tiež telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123 a elektronicky prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy podatelna@socpoist.sk.

dôchodkyňa, seniorka, kúpele, kúpeľ Čítajte viac 100 eur navyše od štátu pre seniorov. Kto o ne môže požiadať? Kto má nárok na tieto peniaze?

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína klientom, ktorí žiadajú o potvrdenie o dôchodkových dávkach osobne v pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne, že takéto potvrdenie je možné vydať len poberateľovi dôchodkovej dávky. Inej osobe je možné takéto potvrdenie vydať len na základe predloženého úradne overeného písomného súhlasu poberateľa dôchodkovej dávky. Uvedené potvrdenie Sociálna poisťovňa vydáva klientom každoročne už od 2. januára kalendárneho roka. Pobočka teda môže potvrdenie v záujme ochrany osobných údajov vydať len konkrétnemu dôchodcovi. Inej osobe ho môže poskytnúť len na základe predloženého splnomocnenia.

Potvrdenia o poberaní dôchodku (bez uvedenia výšky dôchodku) pre bezplatné cestovanie vlakom vyhotovuje Sociálna poisťovňa seniorom vždy na počkanie vo svojich pobočkách a v Informačno-poradenskom centre.

Zdroj: Sociálna poisťovňa//

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #potvrdenie o dôchodku #výška dôchodku