Kedy pôjdu do dôchodku ženy? O koľko sa dôchodkový vek žien každý rok zvyšuje + prehľad ročníkov

Výpočet dôchodkového veku pre ženy sa výrazne odlišuje od toho u mužov. Pri každom dieťati získavajú ženy bonus v podobe znižovania veku o šesť mesiacov, ale maximálne možné zvýhodnenie je za tri deti. Okrem toho každý rok sa dôchodkový vek žien zvyšuje približne o dva mesiace.

10.04.2024 06:00
seniorka, frustrácia, vdova Foto:
Ilustračné foto,
debata

Nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku. Dnes je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967. Dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1966 bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca a stanoví sa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tak to platí teraz.

Pre ženy narodené v rokoch 1954 až 1957, ktoré sú matkami dvoch alebo viacerých detí, môže byť ich dôchodkový vek výrazne znížený. Napríklad pri troch deťoch môžu ženy získať starobný dôchodok ešte pred dosiahnutím 60 rokov. Dokonca aj pre ročníky narodenia 1956 a 1957 je situácia relatívne priaznivá. Vzhľadom na to, že ženy majú dlhšiu priemernú dĺžku života ako muži, majú možnosť poberať dôchodok aj viac ako 20 rokov. Tí, ktorí sa nedávno do dôchodku dostali, majú šťastie, že budú poberať penziu v čase, kedy je na trhu práce ešte veľa ľudí.

Od roku 2021 platil zákon, podľa ktorého mali všetci poistenci stanovený vek odchodu do dôchodku. U mužov sa zohľadňoval iba dosiahnutý vek, u žien sa bral do úvahy aj počet vychovaných detí. Novela zákona o sociálnom poistení však priniesla v prvom dôchodkovom pilieri veľké zmeny. Viaceré z nich začali platiť už od januára minulého roka.

Najväčšou zmenou je koniec zastropovania veku odchodu do penzie. Už ho nebude pevne určovať tabuľka, po novom ho určí takzvaný automat nadviazaný na strednú dĺžku dožitia. Dotkne sa to všetkých ľudí narodených od roku 1967. V roku 2024 sa ešte ľudí, ktorí chcú odísť do dôchodku, zmeny nedotknú. Stále pre nich platí doterajšia tabuľka.

Dôchodkový vek v roku 2024 sa predĺži o dva mesiace. Dôchodkový vek v roku 2024 pri bezdetných ženách a mužoch dosiahne úroveň 63 rokov a dva mesiace. Napríklad ak sa niekto narodil v januári roku 1962, nárok na odchod do penzie mu vznikne až v marci budúceho roka. Ak niekto narodený v ten istý deň a rok vychoval jedno dieťa, žiadosť o penziu môže posielať už v septembri tohto roka.

Vek odchodu do dôchodku na Slovensku poistenec dovŕši v tom mesiaci a dni, ktoré sa číslom zhodujú s dňom a mesiacom jeho narodenia. Aj po novele sa bude ženám, ale aj mužom, ktorí vychovali dieťa, dôchodkový vek znižovať o pol roka za každé dieťa.

Napríklad ľuďom, ktorí sa narodili v roku 1993, sa dôchodkový vek zvýši približne o tri roky oproti ročníku narodenia 1966. Inak povedané, za 27 rokov vzrastie dôchodkový vek o tri roky, teda každý rok približne o 1,3 mesiaca, konštatuje tím Oranžovej obálky (je to interaktívny nástroj na správu majetku a finančných produktov).

Ak však bude stredná dĺžka dožitia klesať, bude sa s ňou znižovať aj vek odchodu do penzie. „To znamená, že ak stredná dĺžka dožitia v momente dosiahnutia dôchodkového veku oproti súčasnosti bude klesať, prejaví sa to aj na spomalení rastu dôchodkového veku a naopak,“ vysvetľuje tím Oranžovej obálky.

Nadviazanie penzijného veku na automat ekonómovia vítajú. Pomôže stabilizovať dôchodkový systém. Pribúda totiž ľudí, ktorí budú poberať dôchodky, a ubúda tých, ktorí budú pracovať.

Ročníky 1954 – 1957

Pre ženy narodené v týchto rokoch a matky dvoch alebo viacerých detí môže byť ich dôchodkový vek výrazne znížený. Napríklad pri 3 deťoch môžu ženy získať starobný dôchodok ešte pred dosiahnutím 60 rokov. Dokonca aj pre ročníky narodenia 1956 a 1957 je situácia relatívne priaznivá. Vzhľadom na to, že ženy majú dlhšiu priemernú dĺžku života ako muži, majú možnosť poberať dôchodok aj viac ako 20 rokov. Tí, ktorí sa nedávno do dôchodku dostali, majú šťastie, že budú poberať penziu v čase, key je na trhu práce ešte veľa ľudí.

Ročníky 1958 – 1961

Ženy narodené v uvedených rokoch budú mať dôchodkový vek o niekoľko rokov neskôr. Tie, ktoré sa narodili v roku 1958, budú odchádzať do dôchodku skôr, najskôr vo veku 59 rokov a najneskôr vo veku 62 rokov a 8 mesiacov, pričom toto obdobie je ovplyvnené počtom vychovaných detí. Ženy z ročníka 1959 získajú dôchodok najskôr vo veku 59 rokov a 9 mesiacov, a najneskôr vo veku 62 rokov a 10 mesiacov. Pre ročníky 1960 a 1961 bude odchod do dôchodku možný najskôr po dosiahnutí veku 60 rokov a 6 mesiacov.

Ročníky 1962 – 1966

Vek odchodu do dôchodku sa k 64 rokov. Ročník 1962 bude mať možnosť ísť do dôchodku v závislosti od počtu detí, najskôr v 61 rokoch a 7 mesiacoch a najneskôr v 63 rokoch a 4 mesiacoch. Pre ročníky 1963, 1964 a 1965 bude dôchodkový vek stanovený od 61 rokov a 11 mesiacov až po 63 rokov a 10 mesiacov.

Ročníky 1967 a mladšie

Pre ženy bude vek odchodu závisieť od strednej dĺžky života a počtu narodených detí. Za každé dieťa (najviac 3) bude žene odpočítaných 6 mesiacov. Najviac 18 mesiacov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ženy #dôchodkový vek #odchod do dôchodku ženy