Penziu vám môže výrazne zvýšiť táto vec, málokto o tom vie +príklady, ako sa zvyšuje suma dôchodku

O koľko sa zvýši dôchodok, ak podáte žiadosť o penziu neskôr, ako dosiahnete dôchodkový vek?

17.04.2024 06:00
Pracujúci penzisti Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (3)

V prípade, ak nepožiadate o penziu hneď ako vám vznikne nárok, budete mať o niečo vyšší dôchodok. Presná suma závisí na čase, v ktorom nebudete penziu poberať, napriek tomu, že už by ste mohli.

Ak požiadate o penziu neskôr, ako môžete, vypočíta sa vám dôchodok ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. K tomu sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na dôchodok bez poberania tejto penzie.

Priemerný osobný mzdový bod sa vyráta z rokov pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok. Ak vám vzniká nárok na dôchodok tento rok posledný rok rozhodujúceho obdobia je rok 2023.

Ak odídete do penzie dňom dovŕšenia dôchodkového veku, pre výpočet sumy starobného dôchodku bude použité obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, zárobky dosiahnuté v rozhodujúcom období a aktuálna dôchodková hodnota.

Pozor však, vyplatený však môže byť takýto dôchodok najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dôchodok, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad, ak niekto dôchodkový vek dovŕšil v roku 2018 a o dôchodok požiadal v roku 2024 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od roku 2021 (čiže najviac tri roky spätne).

Pánovi Ľubošovi vznikol nárok na dôchodok k 1. máju 2024. Ak by si od tohto dňa požiadal o dôchodok, tak by sa vypočítal takto:

Hodnota Ľubošovho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012. K 1. máju získal 15 821 dní dôchodkového poistenia. Čo je 43,3452 rokov. ADH pre rok 2024 je 17,7688 eura.

POMB x počet odpracovaných rokov x ADH

1,0012 × 43,3­452 × 17,7688 = 771,12

Pre novopriznaných dôchodcov v roku 2024 platí valorizácia vo výške 14,5 %. K dôchodku 771,12 eur sa pripočíta suma 111,81 eura.

Ak by začal Ľuboš poberať dôchodok k 1. máju 2024 jeho suma by bola 882,93 eura.

Ak by však Ľuboš ešte ostal pracovať, tak za každý jeden mesiac sa mu k dôchodku pripočíta 0,5 percenta.

  • Ak by pracoval 3 mesiace po dosiahnutí dôchodkového veku – zvýšil by sa mu o 1,5 %, čo je 13,24 eura.
  • Ak by pracoval 5 mesiacov po dosiahnutí dôchodkového veku – zvýšil by sa mu o 2,5 %, čo je 22,07 eura.
  • Ak by pracoval 7 mesiacov po dosiahnutí dôchodkového veku – zvýšil by sa mu o 3,5 %, čo je 30,90 eura.
  • Ak by pracoval 12 mesiacov po dosiahnutí dôchodkového veku – zvýšil by sa mu o 6 %, čo je 52,98 eura.
  • Ak by pracoval 24 mesiacov po dosiahnutí dôchodkového veku – zvýšil by sa mu o 12 %, čo je 105,95 eura.
  • Ak by pracoval 36 mesiace po dosiahnutí dôchodkového veku – zvýšil by sa mu o 18 %, čo je 158,93 eura.
3 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #odchod do dôchodku