Slnečná energia pomáha ekológii

Zvýšená ekologická uvedomelosť, ale aj obavy z rastúcich cien fosílnych palív zvyšujú záujem o technológie, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Jedinečným zdrojom energie je slnko, ktorého energetický potenciál možno využívať neobmedzene.

27.04.2011 12:25
kolektor, solárny, zatepľovanie, dotácie,... Foto:
Lacná energia zo solárnych kolektorov lacnejšie ohreje aj studenú vodu v domácnosti.
debata

Solárne systémy sa oplatia z ekonomického i ekologického hľadiska. Ak namiesto fosílnych palív začnete využívať obnoviteľné zdroje energie, k akým patrí aj slnko, znižujete množstvo emisií prúdiacich do ovzdušia. Pomôžete tak zachovať priaznivé životné prostredie aj pre ďalšie generácie. Navyše, vďaka slnku možno získať istotu konštantnej ceny energie počas celej životnosti zariadenia. Ustálenú cenu plynu, elektriny či iných palív dnes nezaručí nikto. Slnečná energia je však zadarmo.

Výhodný ohrev vody

Slnečná energia je zdrojom vhodným najmä na ohrev teplej vody, ohrev vody v bazéne, ale aj na podporu vykurovania. Solárne systémy dokážu zabezpečiť až 70 % teplej vody pre domácnosť počas roka, a tým vlastne ušetriť až 70 % nákladov na ohrev vody. Zvyšok teplej vody sa pre nižšiu intenzitu slnečného žiarenia v priebehu zimných mesiacov musí zabezpečiť iným zdrojom tepla.

„Samozrejme, že inštalácia solárnych systémov nie je vhodná kdekoľvek, ale ich šanca na výhodné využívanie na ohrev vody či podporu vykurovania je pre väčšinu domácností reálna,“ hovorí Juraj Malík, odborník z firmy Vaillant.

Pri hodnotení solárneho systému je podstatná najmä energetická návratnosť, teda čas, za ktorý kolektor vyprodukuje také množstvo energie, aké potrebuje na jeho výrobu. „Okrem toho solárny systém predlžuje životnosť kotla viac ako dvojnásobne, čím možno opäť isté financie ušetriť,“ vysvetľuje odborník.

Plochý alebo trubicový kolektor

Základnou časťou solárneho systému je kolektor. „V našich podmienkach sa odporúča orientovať kolektor na juh, prípadne juhozápad alebo juhovýchod, v uhle 30 až 45_o pri ohreve teplej vody a 45 až 60 o pri podpore vykurovania,“ zdôrazňuje Juraj Malík. K najpoužívanejším typom kolektorov patria ploché. Skladajú sa z kolektorovej, tepelne odizolovanej hliníkovej skrine, prekrytej špeciálnym sklom. Pod sklom sa nachádza absorbér, ktorý zachytáva slnečné žiarenie. Zachytené teplo sa odvádza pomocou solárnych rozvodov do zásobníka, kde výmenník ohreje vodu. Okrem plochých kolektorov môžu byť súčasťou solárnych systémov trubicové vákuové kolektory, ktoré sú vhodné pre náročnejšie solárne systémy najmä pre podporu vykurovania. V prípade, že sú slnečné kolektory vyrobené z ušľachtilých materiálov, možno dosiahnuť vysokú schopnosť absorpcie slnečného žiarenia a z toho vyplývajúcu vysokú účinnosť zariadenia. Teplú vodu tak budete mať kedykoľvek k dispozícii bez dlhého čakania.

Kompaktné solárne systémy

V súčasnosti stoja v popredí kompaktné solárne systémy, ktorých jednotlivé časti (čerpadlová skupina, bivalentný zásobník a regulátor) sú súčasťou jedného celku. Zásobník uskladňuje teplú vodu aj vtedy, keď príjem energie zo slnka a odber energie z kolektorov nebude rovnomerný. Obehové solárne čerpadlo zabezpečuje pohyb teplonosnej látky medzi kolektorom a zásobníkom a súčasne vyrovnáva tlakové straty v potrubnej sieti. Regulátor na základe rozdielu teplôt medzi solárnym kolektorom a teplou vodou ovláda solárny systém. V prípade nedostatočného slnečného žiarenia regulátor zaistí komunikáciu s kotlom a zabezpečí dohrev vody v zásobníku. Vďaka kompletnej pripravenosti možno systém jednoducho a rýchlo nainštalovať na ľubovoľnom mieste.

debata chyba
Flowers