Výťah nemusí byť nový, ale bezpečný

Väčšina výťahov v slovenských bytovkách má viac ako tridsať rokov, pričom ich životnosť je podľa výťahárov dvanásť až dvadsať rokov.

16.01.2012 14:30
Výťah mimo prevádzky Foto:
Ilustračné foto
debata

Mnohé z nich navyše nezodpovedajú technickým normám, ich bezpečnosť je teda otázna. Odborníci upozorňujú, že výťahy inštalované ešte pred rokom 1993 sú vysoko rizikové. Najčastejším problémom sú pletivové oplotenia výťahov, výťahy bez kabínových dverí, šachtové dvere len so zámkom s jedným istením.

„Ak výťah nezodpovedá bezpečnostným požiadavkám, môže spôsobiť vážny, dokonca až smrteľný úraz,“ upozorňuje Kristína Zavulíková zo spoločenstva vlastníkov bytov z bytovky na bratislavskom sídlisku. Pre výťahy preto podľa nej platia osobitné pravidlá, ktoré zaisťujú ich prevádzku a údržbu. „Na Slovensku je žiadaný viacstupňový systém kontroly,“ vysvetľuje Zavulíková.

PIANO

Užitočné rady nájdete aj v článku Hluk z výťahu sa riadi predpismi
Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Podľa vyhlášky musí raz týždenne urobiť prehliadku dozorca výťahu. V medziobdobí odborných prehliadok sa musí na výťah pozrieť výťahový technik. Každé tri mesiace sa musí uskutočniť odborná prehliadka výťahu – robí ju revízny technik. Odborná skúška musí byť vykonaná každé tri roky a urobiť ju môže len oprávnený revízny technik. Každých šesť rokov sa musí uskutočniť opakovaná úradná skúška, ktorú však môže vykonať napríklad Technická inšpekcia, respektíve iná oprávnená právnická osoba.

„Pokiaľ ide o kontrolu bezpečnosti výťahu, v panelákoch a bytovkách ich zabezpečuje servisná firma na výťahy na základe zmluvy s prevádzkovateľom výťahu, čo je zvyčajne správca bytového domu. Servisná firma robí prehliadky, odborné prehliadky aj skúšky,“ hovorí Branislav Fridelka z menšej servisnej výťahárskej firmy. Podľa neho sú dôležité najmä opakované úradné skúšky, ktorých účelom je nestranné posúdenie technického stavu výťahu nezávislou treťou stranou. Práve vtedy sa konajú skúšky elektrických a mechanických vlastností, funkčné skúšky, zaťažovacie skúšky ako napríklad aj skúšky bŕzd.

Mnohí správcovia bytoviek by najradšej výťahy vymenili. Pokiaľ však výťah spĺňa podmienky starej technickej normy platnej v čase, keď bol uvedený do prevádzky, tak dostane osvedčenie od Technickej inšpekcie a môže sa ďalších šesť rokov používať.

Vlastníci bytov tak nič nenúti investovať do nákladnej výmeny, ktorej cena sa pohybuje okolo tridsaťtisíc eur.

Financie na výmenu má však na účte len máloktoré spoločenstvo vlastníkov alebo správcovská spoločnosť.

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj pravidelné prehliadky a skúšky. Ich cena závisí od nosnosti výťahu, jeho veľkosti, počtu poschodí. Väčšinou sa určuje paušálne, mesačne to vychádza na približne 40 až 70 eur.

Ako zvýšiť bezpečnosť výťahu

Okrem spomínaných prehliadok a skúšok možno bezpečnosť výťahu overiť aj iným spôsobom. Majitelia bytov môžu dať posúdiť bezpečnosť výťahu u autorizovaných osôb podľa novej, európskej normy. Ak sa bezpečnosť výťahu posudzuje podľa európskej technickej normy 81–80, následne sa vystaví protokol aj o jeho bezpečnostných rizikách a podľa zistených nedostatkov môže firma navrhnúť cenovú ponuku na ich odstránenie.

„Z protokolu vyplýva, čo je na výťahu nevyhovujúce, a servisná firma navrhne opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo výmenu výťahu,“ vysvetľuje Fridelka. Na Slovensku však tieto odporúčania nie sú záväzné. Bezpečnosť nových výťahov je, samozrejme, vyššia. Zodpovednosť za výťahy majú práve majitelia bytov. Sú totiž zároveň spoluvlastníkmi spoločných zariadení, medzi ktoré patrí aj výťah. Národná slovenská technická norma EN 81–80, v ktorej sú zahrnuté pravidlá pre zvyšovanie bezpečnosti výťahov, obsahuje 74 nebezpečných situácií, ktoré treba odstrániť, aby staré výťahy dosiahli úroveň bezpečnosti nových.

Najčastejšie sa vo výťahoch menia výťahové riadiace rozvádzače, elektroinštalácia, privolávače, kabínkové privolávače. Skôr kozmetickou úpravou je výmena interiéru kabínky. Dôležitejšia je napríklad montáž bezpečnostných dverí tam, kde ich výťahy nemajú, alebo kde sú slabo istené. Veľmi opotrebované sú aj laná výťahov. Opotrebovanosť závisí od toho, ako dlho sa výťah používa. Vydržať môžu aj dvadsať rokov. Tam, kde sa výťah používa veľmi často, to však môže byť len päť rokov. Cena za výmenu lán závisí od typu výťahu, pohybuje sa od 500 do 1 500 eur, pretože niektoré typy výťahov majú na výmenu až šesť lán. Najmenej problematická býva strojovňa výťahu. Neohrozuje bezpečnosť obyvateľov domu.

Výťahárske firmy majú rôzne úrovne

Úroveň služieb servisných firiem sa líši. Ak servis robí zodpovedná firma, ktorá si účtuje paušálne platby, môžu obyvatelia domu čakať, že taká spoločnosť dá postupne výťah do čo najmenej poruchového stavu. Bytové domy si však neraz vyberajú firmy s čo najnižšími cenami bez ohľadu na referencie, technické vybavenie alebo kvalifi káciu pracovníkov. Následkom toho môže byť zníženie životnosti výťahov a následné zvýšenie nákladov na ich fungovanie. Môže sa totiž stať, že dom síce platí nízku sumu za paušálny servis, ale firma si účtuje vysoké sumy za opravy, ktoré nie sú vymedzené v paušálnej dohode. A mnohokrát tlačia na výmenu súčiastok, len aby sa platby zvyšovali. Preto treba výber servisnej firmy dôkladne zvážiť a radšej zaplatiť vyššiu sumu za paušálny servis. Obyvatelia domu tak získajú istotu, že o ich výťah je dôkladne postarané.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba