Chyby paneláka pomôže odstrániť zateplenie

Rozhodli ste sa zatepliť bytový dom? Jedným z hlavných dôvodov býva snaha zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti domu a dodať mu tiež krajší vzhľad. No odstrániť môže aj poruchy obvodových plášťov.

, 03.05.2017 06:00
dom, byt, reality, panelak, zateplovanie, Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Obvodové konštrukcie patria medzi najviac namáhané časti panelových bytových domov. Sú jednak vystavené priamym vplyvom vonkajšieho, ale v nemalej miere aj vnútorného prostredia. „V ére hromadnej výstavby v druhej polovici 20. storočia vzniklo vyše 20 typov konštrukčných systémov a stavebných sústav. Obvodové panely sa vyrábali z rôznych priemyselných odpadov a druhotných surovín, na čo treba brať ohľad aj pri zatepľovaní,“ upozorňuje Michal Laluha, projektový špecialista spoločnosti Würth.

Z hľadiska obvodových panelov tak možno bytové domy zatriediť do štyroch skupín. Do prvej patria objekty s keramickými obvodovými dielcami, do druhej radíme panelové objekty s obvodovým plášťom z ľahkých betónov, ktoré sa realizovali v priečelí buď ako jednovrstvové, alebo ako obkladové k nosným panelom štítových stien. Treťou skupinou sú železobetónové vrstvené obvodové panely s tepelnoizolačnou vrstvou. Samostatnou skupinou sú napokon pórobetónové obvodové prefabrikáty – celostenové dielce či spínané panely z pórobetónových dielcov.

Kým si odsúhlasíte v bytovom dome zateplenie, zistite si, aké sú na ňom prípadné poruchy obvodového plášťa a či je nutné ich odstrániť vopred, prípadne priamo zateplením. „Systémové poruchy panelových bytových domov sú poruchy, ktoré sa vyskytujú všeobecne v rámci určitej panelovej sústavy,“ vraví Laluha. Tieto poruchy vznikli v dôsledku nesprávne použitej technológie výstavby, nesprávne navrhnutých materiálov a ich stykov alebo nedodržaním navrhnutého postupu realizácie stavieb. Nie sú teda dôsledkom zanedbanej údržby či opráv.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
chlap, robotník, dom, byt, Ilustračné foto.

Chyby obvodových plášťov

1. Poruchy keramzitbetónových dielcov

Keramzitové dielce na štíte bytových domov sú často namáhané klimatickými podmienkami. Vyskytujú sa najmä pri konštrukčnom systéme z keramzitbetónu (ZT) a pri troskopemzobe­tónových panelov (T06 B BA). Prejavujú sa napríklad trhlinami, zatekaním, oddeľovaním, drobením alebo vypadávaním hmoty obkladových dielcov z ľahkých plnív. „Systémovú poruchu je možné odstrániť dvoma spôsobmi. Jednak ide o odstránenie obkladových panelov alebo v prípade potreby ich ukotvenie. Druhý spôsob je zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia,“ hovorí Michal Laluha, projektový špecialista spoločnosti Würth.

2. Poruchy troskopemzových obkladových dielcov

Poruchy troskopemzových obkladových dielcov na štítoch bytových domov sa vyskytujú najmä pri konštrukčnom systéme T06 B KE. Prejavujú sa oddeľovaním obkladových panelov od nosnej železobetónovej steny a zatekaním. „Aj tu sú možné dva spôsoby odstránenia tejto systémovej poruchy. Jednak je možnosťou odstránenie obkladových panelov alebo v prípade potreby ich ukotvenie pomocou antikorových oceľových kotiev. Možnosťou je tiež zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia,“ hovorí Laluha.

3. Poruchy plášťa zo spínaných pórobetónových panelov

Vyskytujú sa najmä pri stavebných sústavách P1.15, SpM P.15 a PS 82. „Prejavujú sa trhlinami a zatekaním dažďovej vody, čo môže spôsobiť koróziu spínacích tiahel, výstuže, ako aj úložných oceľových konzol,“ vysvetľuje odborník. Odstrániť poruchu možno štyrmi spôsobmi – odstránením zdegradovaných častí pórobetónu, ošetrením výstuže, opravou maltou na pórobetón alebo celoplošným zateplením obvodového plášťa.

4. Poruchy stykov obvodového plášťa

Častou systémovou poruchou je aj porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm. Vyskytujú sa najmä pri stavebných sústavách P1.14, SpM P1.14 a PS 82. Systémová chyba sa prejavuje zatekaním stykmi obvodového plášťa, čo má za následok koróziu výstuže spojov. „Poruchu možno odstrániť vyčistením škár a ich následným vyplnením tepelným izolantom (napr. PUR), prelepením škár silikónovými pásikmi, alebo celoplošným zateplením, keď nie je nutné ošetrenie škár medzi panelmi. Pred zateplením je však potrebné prikotvenie vonkajšej železobetónovej vrstvy – membrány k vnútornej nosnej časti obvodových panelov,“ povedal Laluha.

5. Poruchy nosných stien konštrukčného systému

Pri poruchách obvodového plášťa a nosných stien konštrukčného systému PV-2 dochádza k trhlinám, odúvaniu a veľkoplošnému odpadávaniu povrchových úprav, ako brizolitu a vnútorných omietok. Poruchu možno odstrániť viacerými spôsobmi. „Jednak odstránením uvoľnenej povrchovej úpravy a v prípade potreby spevnením nosných stien a vyrovnaním podkladu. Možnosťou je však aj celoplošné zateplenie obvodového plášťa alebo nanesenie nových povrchových úprav, ktoré musia zohľadniť fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu,“ hovorí odborník Würth.

6. Poruchy plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov

Poruchy obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov stavebnej sústavy BA NKS sa prejavujú trhlinami v úrovni nadpražia okien, alebo vypadávaním hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii. „V tomto prípade možno poruchu odstrániť napríklad zabezpečením funkcie zásuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy,“ hovorí o jednej z možností. Druhý spôsob je odstránenie nevhodného zvaru medzi predsadenou lodžiou a kotvou. „Riešením je aj odstránenie uvoľnených častí obvodového dielca a ich plnohodnotné nahradenie s následnou povrchovou úpravou obvodového plášťa,“ dodáva Laluha.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bytovka #zateplenie #dobré bývanie
Flowers