Prenájom bytu nesmie byť výhodný len pre jednu stranu

Chystáte sa prenajímať nehnuteľnosť? Pozor si treba dať na znenie nájomnej zmluvy, práve tá predstavuje oporu pre prenajímateľa.

, 10.11.2018 06:00
prenájom bytu, pár, kľúče, byt, bývanie, podnájom Foto:
Ilustračné foto.

Nájomnú zmluvu pri prenájme nehnuteľnosti možno uzavrieť podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom prenájme. Táto legislatíva upravuje aj znenie nájomnej zmluvy a dobre ošetrená zmluva pomôže vyriešiť problémy spojené s prenájmom. Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu, rozsah jeho užívania a výšku nájomného za užívanie. Prenajímatelia si často nedajú pozor na časť zmluvy, kde sa rieši nájomné a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, teda za služby.

„Praxou býva, že prenajímateľ v zmluve do nájomného zahrnie aj úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu. Následnú skutočnú spotrebu už ďalej nájomcovi nevyúčtováva,“ hovorí právnička Petra Kováčová. Tieto sumy by mali byť oddelené a v zmluve má byť presne vymedzené, akú sumu predstavuje nájomné a akú úhrada za služby. Vhodné je v zmluve upraviť, že nájomca sa zaviaže zaplatiť nedoplatky spojené s úhradami za služby a takisto, že prenajímateľovi vráti prípadný preplatok, prípadne že o výšku preplatku sa zníži najbližšia platba nájomného. V zmluve treba podľa právničky stanoviť presne výšku platieb, ako aj termín a spôsob ich úhrady.

V prípade, že nájomná zmluva obsahuje v tomto smere nevýhodné podmienky, môžete robiť v zmluve zmeny. Legislatíva pripúšťa, že aj uzavretú zmluvu možno v priebehu jej platnosti meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Môže to mať podobu dodatku k zmluve, keď pôvodná zmluva ostáva platná, ale zmenia sa len niektoré práva a povinnosti.

O tom, aká výhodná bude napríklad zmluva o nájme bytu, rozhoduje aj skutočnosť, či je uzavretá podľa Občianskeho zákonníka, alebo podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu. „Ak sa uzatvára zmluva na dobu určitú, nesmie v nej chýbať dátum začatia a dátum skončenia nájmu. Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú musí obsahovať dátum začatia nájmu. Potrebné si je však v prípade zmluvy na dobu neurčitú vopred dohodnúť dĺžku výpovednej lehoty,“ radí právnička Lenka Pavelková. Ak tento údaj bude chýbať, môže nastať situácia, že prenajímateľ vysťahuje nájomcu zo dňa na deň.

Zmluvu o krátkodobom nájme bytu podľa nového zákona možno uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky a za rovnakých podmienok predĺžiť na ďalšie dva roky, a to najviac dvakrát. Nájomný vzťah môže teda trvať najviac šesť rokov, po uplynutí tejto doby môžu však zmluvné strany uzavrieť novú zmluvu. Jednou z povinných obsahových náležitostí zmluvy o krátkodobom nájme bytu je aj formulácia, že zmluva sa spravuje týmto zákonom, aby sa tak predišlo pochybnostiam zmluvných strán o tom, ktorým právnym režimom sa konkrétna zmluva spravuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #byt #prenájom bytu