Nie na každú rekonštrukciu potrebujete súhlas úradov

Plánujete rekonštruovať bývanie? Pri ktorých prácach potrebujete povolenie od stavebného úradu? Kedy vám stačí ohlásenie a kedy môžete upravovať a opravovať nehnuteľnosť bez vyjadrenia úradov?

30.07.2019 09:00
UP-26 jul-titulka-5x Foto:
To, či musíte plánované práce stavebné práce oznamovať, určuje stavebný zákon a ostatné príslušné predpisy a vyhlášky.
debata

To, či musíte plánované práce stavebné práce oznamovať, určuje stavebný zákon a ostatné príslušné predpisy a vyhlášky. Pri niektorých stavebníkovi zo zákona vyplýva oznamovacia povinnosť, na niektoré potrebuje stavebné povolenie a niektoré nemusí dokonca ani ohlasovať.

Jedným z kritérií, ktoré rozhodujú o tom, či stavebník potrebuje papiere z úradu, je aj to, či úpravami zmení spôsob využívania stavby alebo jej častí. Ak sa chystá napríklad v panelovom byte vytvoriť väčšiu izbu tým, že zruší nenosnú priečku medzi dvoma miestnosťami, tak sa na stavebný úrad vybrať musí. Do rekonštrukcie sa totiž môže pustiť, len ak stavebné práce ohlási. Pri rozhodovaní, či je na stavebné úpravy a zásahy potrebné povolenie, berie stavebný úrad do úvahy najmä to, či ide o zásahy do nosných konštrukcií objektu, či sa úpravami vykonajú zmeny užívania objektu alebo jeho častí, či sa zasiahne do práv iných vlastníkov nehnuteľností a či prácami nepríde k zásahu do kultúrneho dedičstva.

„Ak majiteľ zbúra nenosnú priečku – je to zásah do úžitkových vlastností bytu, a preto potrebujete túto činnosť ohlásiť stavebnému úradu. Väčšinou však nie je v takomto prípade už potrebné stavebné povolenie, pretože vybúraním takejto priečky zvyčajne nezasahujete do nosnej konštrukcie stavby, a teda ani neohrozujete jej stabilitu. Ak však potrebujete zbúrať nosnú deliacu stenu, môžete tak urobiť len na základe stavebného povolenia,“ vysvetľuje stavebný inžinier Ján Dubnický.

Pozor si treba dať aj vtedy, ak meníte okná. Výmena okien síce nepodlieha súhlasu úradov, ale vtedy, ak mení majiteľ staré okná za nové. Nesmie pri tom zmeniť veľkosť ani tvar okien. Ak sa zmení na základe výmeny okien celkový architektonický vzhľad stavby, musí majiteľ predtým túto zmenu konzultovať so stavebným úradom.

V prípade, ak plánujete rekonštruovať svojpomocne, pomôcť vám môže konzultácia so statikom. Poradí vám, či musíte plánované úpravy ohlasovať, alebo či potrebujete stavebné povolenie. Konzultácia so statikom sa oplatí, ak sú počas rekonštrukčných prác naplánované aj výmeny stien a priečok. Do nosných stien a priečok by sa nemalo zasahovať bez jeho posúdenia. Pri obhliadke nehnuteľnosti statik presne určí, ktoré priečky možno odstrániť, ktoré steny musia zostať nedotknuté. Stavebný úrad by nemal na takéto práce vydať ani stavebné povolenie, ak s rekonštrukčnými zmenami nesúhlasí statik.

Pri väčších úpravách nehnuteľnosti, teda takých, ktoré si vyžadujú súhlas stavebného úradu, potrebuje majiteľ k žiadosti o stavebné povolenie priložiť aj projekt rekonštrukcie. Ten by mal vypracovať autorizovaný architekt alebo stavebný inžinier. „Pri takejto rozsiahlej rekonštrukcii bytu je výhodné dohodnúť sa s architektom, že pre vás vykoná celú inžiniersko-projektovú činnosť. Teda vypracuje štúdiu, ktorú následne budete pripomienkovať a konzultovať. Po jej odobrení vypracuje projektovú dokumentáciu potrebnú na vydanie stavebného povolenia,“ radí Dubnický.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #rekonštrukcia #nehnuteľnosť #povolenie #stavebný úrad #úvere #ohlásenie stavby