Prenajímate byt cez AirBnB či Booking.com? Pozornosti daniarov neuniknete

Už dva mesiace platí nová legislatíva, ktorá zaviedla do praxe takzvanú smernicu DAC7. Priniesla zmenu, na základe ktorej digitálne platformy musia poskytovať detailné údaje o tom, aké služby a tovary poskytli právnické či fyzické osoby za uplynulý rok a aký dosiahli príjem cez túto digitálnu platformu. Inými slovami - ľudia, ktorí svoju nehnuteľnosť ponúkajú na prenájom napríklad cez AirBnB či Booking, už svoje príjmy z tejto činnosti pred Finančnou správou neskryjú.

13.03.2023 06:00
rodina, dom, bývanie, záhrada, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Príjmy už nie sú anonymné

Hlavným cieľom je identifikácia subjektov, ktoré vykazujú príjem prostredníctvom digitálnych platforiem, následne zabezpečenie jeho zdanenia, a tým eliminovanie daňových únikov. "Uvedenú zmenu hodnotíme v zásade pozitívne. Máme za to, že doterajšia právna úprava, keď správca dane nemal dostatočný prehľad o príjmoch z digitálnych platforiem (týmito informáciami disponoval len na vyžiadanie v rámci daňovej kontroly) bola z dlhodobého hľadiska neudržateľná a tieto platformy boli vo veľkej miere využívané na rôzne daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Najväčší prínos vidíme jednoznačne v zjednotení daňových povinností aj pre užívateľov digitálnych platforiem, ktorých príjmy z tejto činnosti už nebudú viac anonymné, a teda títo užívatelia nebudú mať možnosť sa ľahko vyhnúť daňovým povinnostiam tak, ako to bolo doteraz, " hodnotí advokátska kancelária Vojčík & Partners.

Príjmy do päťsto eur

Za hlavné pozitívum tejto zmeny, ktoré prevyšuje všetky nevýhody oveľa menšieho významu, pokladá advokátska kancelária obmedzenie možnosti daňových únikov a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam prostredníctvom digitálnych platforiem. Pozitívne hodnotí aj tzv. cezhraničné daňové audity, čiže spoločné daňové kontroly finančných správ dvoch či viacerých krajín, ktoré zavádzajú povinnosť spolupráce medzi viacerými krajinami s cieľom odhaliť daňové úniky. Ako pozitívum vníma takisto, že platformy nebudú mať povinnosť posielať údaje o malých predajcov tovarov, ktorí vykonajú menej ako 30 činností s úhrnnými tržbami neprevyšujúcimi 2 000 eur počas sledovaného oznamovacieho obdobia. Pri prenájme sú oslobodené od zdanenia príjmy do päťsto eur.

mobil, žena, správa, textovanie, telefón Čítajte viac Digitálnym platformám, ako Airbnb, majú v EÚ pribudnúť nové povinnosti

Ako pozitívum tiež hodnotí, že zmena sa nedotkne povinností samotných užívateľov týchto platforiem, títo budú v rámci oznamovacej povinnosti prevádzkovateľovi digitálnej platformy povinní poskytnúť len súčinnosť.

Za negatívum môžeme považovať byrokratickú záťaž, ktorú uvedené prinesie prevádzkovateľom digitálnych platforiem, keďže tieto majú často veľké množstvo užívateľov. Údaje o službách a tovaroch, ktoré poskytli právnické či fyzické osoby za uplynulý rok a aký dosiahli príjem cez túto digitálnu platformu predstavuje jednoznačne vysokú administratívnu záťaž. Za negatívum pokladáme takisto, že uvedená povinnosť sa nevzťahuje na obdobné služby, ktoré poskytujú portály, ako napr. platformy, v rámci ktorých používatelia môžu zaradiť nehnuteľnosti na prenájom do ponuky, alebo platformy na inzerciu používateľov, rovnako ako platformy, ktoré poskytujú len možnosť spracovania platieb.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Airbnb #prenájom nehnuteľnosti #booking