Toto by ste mali vedieť o fotovoltike, kým sa pre ňu rozhodnete. Pozrite si praktické rady odborníkov

Mnohí majitelia rodinných domov dnes uvažujú o montáži fotovoltiky, ktorá je veľkým pomocníkom pri zabezpečovaní energetickej sebestačnosti domácnosti. Nie každý sa však vie rozhodnúť, ktoré zariadenie si vybrať a aké kritériá by malo spĺňať. Preto sme požiadali odborníkov o cenné praktické rady.

27.03.2024 06:00
fotovoltika, rodina, rodinný dom Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prvá otázka, ktorú treba pri rozhodovaní zodpovedať, je, na akú strechu sa dá inštalovať fotovoltika. Mnohé firmy ponúkajúce inštaláciu fotovoltiky vám odpovedia, že takmer na každú, no niektoré zabudnú dodať ono povestné „ale“. Chcú v prvom rade predať svoje produkty. No keďže je fotovoltika u nás ešte stále v plienkach a v predpisoch týkajúcich sa fotovoltických panelov je zmätok, mali by chrániť bezpečnosť svojej strechy hlavne samotní majitelia rodinných domov.

Až čas ukáže, aká je životnosť zariadení

Fotovoltické zariadenie je dobrý pomocník pri zabezpečovaní energetickej sebestačnosti, a preto je prospešné podporovať jeho rozširovanie. V posledných rokoch zaznamenal rozvoj inštalácií domácich fotovoltických elektrární (FVE) obrovský boom. S tým pribúda na trhu aj množstvo firiem – zhotoviteľov, ktorí inštalujú solárne zostavy bez odborných znalostí. Okrem toho treba upozorniť aj na to, že sa za posledný rok až štvornásobne zvýšil počet nehôd, konkrétne požiarov solárnych panelov. Medzi ľuďmi sa šíria rôzne teórie, ktoré nie sú vždy pravdivé, a aká bude životnosť jednotlivých FV inštalácií, sa dozvieme až v najbližších rokoch.

Podľa čoho si teda môže laik, majiteľ rodinného domu, vybrať fotovoltický panel, ktorý bude spoľahlivo fungovať, a zároveň čo najviac znížiť riziko požiaru na svojej streche? Treba zvážiť niekoľko faktorov a otázok.

Strecha z pohľadu účinnosti využitia žiarenia

Podľa predpisov platných v súčasnosti môžete fotovoltické panely upevniť na nehnuteľnosti (streche alebo plášti), konštrukcii pevne spojenej s nehnuteľnosťou (napr. krytie terasy) alebo na poli či v záhrade. Fotovoltické elektrárne sa dnes dajú montovať na šikmé, ploché i oblúkové strechy, pri každej je však iný spôsob upevnenia. Účinnosť zachytávania slnečného žiarenia závisí hlavne od orientácie a polohy domu.

Je veľmi málo revíznych technikov, ktorí vedia, čo majú robiť, a ešte menej takých, ktorí to aj robia. Revízni technici bežne vykonávajú revízie od stola.

Ideálny prípad je, ak sú fotovoltické panely otočené priamo na juh so sklonom 30 až 40 stupňov, vtedy dostaneme z modulov najväčší možný výkon. Pri otočení na východ či západ alebo pri inom sklone strácate 4 až 14 percent. Montáž fotovoltickej elektrárne sa neodporúča pri streche otočenej na sever alebo ak celoročne väčšinu dňa na strechu dopadá tieň vyššieho objektu.

Fotovoltika z pohľadu elektrotechniky

Na inštalácii funkčnej a bezpečnej fotovoltickej elektrárne by sa mali podieľať odborníci z viacerých odvetví – elektrotechnici, špecialisti požiarnej ochrany, revízni technici i stavbári. Keďže fotovoltická elektráreň patrí medzi vyhradené technické zariadenia elektrické (VTZ-E), mal by ju inštalovať skúsený elektrotechnik. Aby štát zjednodušil proces inštalácie a uvedenia do prevádzky, poskytuje na ne dotácie, no upravuje aj legislatívu. Tak sa stalo, že osvedčenie inštalatéra fotovoltických systémov podľa §13a zákona č. 309/2009 Z. z. vydáva MH SR aj osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie. Ak si teda majiteľ domu chce byť istý, že jeho fotovoltika bude správne fungovať, mal by začať už pri výbere firmy, ktorá ju bude inštalovať.

„Nikto sa nestane odborníkom na fotovoltiku po absolvovaní poldňového kurzu. Výsledkom je, že nájsť funkčné fotovoltické zariadenie, ktoré by bolo aj bezpečné, aj v súlade s platnými predpismi, je skôr rarita ako samozrejmosť. Najčastejší argument je, že ,veď my to takto robíme už dlho a nikto sa nesťažoval',” upozorňuje Tibor Hanko, viceprezident Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (SEZ – KES). Majiteľ domu by si pred dohodou s firmou mal preveriť na OR SR alebo ŽR SR, či jeho majstri majú v predmete podnikania montáž, servis a opravy VTZ-E a nedať sa ovplyvniť výhodnou cenovou ponukou, ináč môže neskôr ľutovať.

piknik, chata, priatelia Čítajte viac Na oddych, pre hostí, úkryt pred dažďom: záhradná chatka má veľké využitie a na záhrade môže stáť za jediný deň

Fotovoltika z pohľadu legislatívy

Najjednoduchšie by bolo od firmy vyžadovať inštaláciu podľa platných noriem. Lenže tu sa skrýva ďalší problém. Slovenské norma pre inštalácie FV panelov na strechu síce existujú, ale hlavná z nich týkajúca sa bezpečnosti je v angličtine. Predpisy týkajúce sa tejto inštalácie sú v súčasnosti vo vývoji a táto oblasť je predmetom viacerých prebiehajúcich výskumov. K dispozícii je súbor európskych noriem, ktoré však zatiaľ nie sú preložené do slovenčiny. SEZ – KES zabezpečuje pre svojich členov, elektrotechnické firmy, výhodný prístup k nim za dostupný poplatok. Rýchlokvasené firmy na inštaláciu fotovoltiky ich však pravdepodobne neovládajú.

Predpis platí celý

Podobne sú na tom predpisy pre FVE z pohľadu požiarnej bezpečnosti. Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR (APPO SR) pre tento účel vytvorila technickú normu ATN® 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb, Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie. „Inštalované fotovoltické zariadenie by malo byť v súlade s týmto predpisom, ak ho máme považovať za bezpečné. Pri inštalácii ho však treba dodržať celé a nevyberať si len tie časti, ktoré sa nám hodia,“ dodáva Vladimír Knápek, špecialista požiarnej ochrany.

UP Energie, okno Čítajte viac 7 rád na zníženie spotreby energií. Viete, že záleží aj na tom, aký hrniec používate?

Fotovoltika z pohľadu nebezpečenstva požiaru

Každý majiteľ domu by si mal uvedomiť, že FV zariadenie výrazne zvyšuje požiarne riziko objektu, na ktorom je nainštalované, preto treba urobiť maximum opatrení, ktoré prípadnému požiaru zabránia, alebo ho aspoň obmedzia. Aj keď máme s fotovoltikou ešte málo skúseností, už dnes je jasných niekoľko faktov. FV panel môže zhorieť, no pri správnom zapojení je požiar v tejto časti systému skôr výnimočný (napríklad pri zásahu bleskom). Nie je to pravidlom, ale pri vzniku požiaru pravdepodobne nebudú primárne horieť priamo panely, ale skôr kabeláž, konektory alebo plastové spoje.

Vhodnou skladbou strechy dokážeme čiastočne zabrániť (aspoň po určitú dobu) vniknutiu požiaru do stavby. V prvom rade panel musí byť inštalovaný na nehorľavej strešnej krytine. Ploché strechy s hydroizoláciou z asfaltových pásov (IPA), asfaltové šindle či bitúmenové krytiny (napr. Onduline) nie sú síce striktne zakázané, no sú na tento účel nevhodné. Ochranu si žiada hlavne kabeláž, káble nesmú ležať priamo na krytine, mali by byť v uzavretých vetraných žľaboch a mechanická ochrana pri prechodoch káblov cez rôzne materiály by mala byť samozrejmosťou. „Nehorľavá tepelná izolácia v skladbe strechy znižuje riziko vzniku a šírenia požiaru v strešnej konštrukcii,“ upozorňuje Zuzana Lacová, špecialistka požiarnej ochrany zo SvF STU Bratislava. Všetky tieto opatrenia, a aj mnohé ďalšie, však nájdete v správe špecialistu požiarnej ochrany, ktorý musí inštaláciu FVE posúdiť.

Ako ju bezpečne uhasiť

Pre laika zložitou témou je aj spôsob hasenia fotovoltiky v prípade požiaru. Keďže FVT zariadenie je aj pri vzniku požiaru stále pod napätím, je treba vopred myslieť na opatrenia, pri ktorých budú môcť zasahujúci hasiči bezpečne hasiť. Jedným z nich je aj zaradenie optimizérov medzi FV panely. Sú to zariadenia, ktoré sa pripájajú k jednotlivým panelom, optimalizujú výkon každého panelu samostatne a tým na nich znižujú napätie. „Čím viac je v systéme optimizérov, tým bezpečnejší je okruh pri požiari a znižuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom pre zasahujúcich hasičov. Majitelia domov by si v cenovej ponuke mali všímať, koľko týchto súčiastok firma navrhuje. Ideálne je mať počet optimizérov zhodný s počtom FV panelov, alebo maximálne dva panely na jeden optimizér,“ radí Vladimír Knápek. Ideálne by bolo tiež mať spôsob vypnutia FV systému, napr. červeným tlačidlom STOP FVZ umiestneným pri rodinných domoch v elektromerovom rozvádzači pri hlavnom ističi.

Fotovoltika z pohľadu skladby strechy

V súčasnosti sa pre inštaláciu fotovoltiky považuje za vhodnú strešná konštrukcia, ktorá dokáže odolávať po určitý čas vonkajšiemu ohňu, teda v kategórii BROOF(t3) a BROOF(t4). „V praxi si pod takýmto označením môžeme predstaviť pre šikmé strechy klasickú skladbu krovu s nehorľavou napr. keramickou alebo betónovou krytinou. Pre ploché strechy to môže byť napríklad skladba so štrkovým násypom, prípadne špeciálne upravené fólie. Dôležitá je ale pre túto vlastnosť celá skladba strešnej konštrukcie,“ vysvetľuje Zuzana Lacová. Ich požiarno-technické vlastnosti však ešte neboli skúšané so zabudovanými FV panelmi. Ako sme už spomínali, nehorľavá tepelná izolácia v streche požiarnu bezpečnosť významne zvyšuje, mali by si to uvedomiť hlavne majitelia domov, ktorí pred inštaláciou fotovoltiky plánujú rekonštrukciu strechy.

Zelená strecha je plus

Medzi nehorľavé izolácie, teda v triede reakcie na oheň A1 a A2, patria produkty z minerálnej vlny a fúkané minerálne izolácie, ostatné tepelné izolácie (EPS, PUR, celulóza) sú v triede C až E, teda odolávajú zapáleniu len určitý čas a čiastočne alebo úplne podporujú šírenie plameňa. Pre umiestnenie FVE je vhodná aj zelená strecha. „FVE na vegetačnej streche má o šesť percent vyššiu účinnosť, rastlinky panel zdola chladia a zároveň sú tienené a slnko ich príliš neprehrieva. Takže je to obojstranne výhodné riešenie pre FVE aj zeleň. Skladba substrátu musí byť tuhšia, predsa len je väčšia záťaž na streche,“ dodáva Vladimír Beňo, aplikačný manažér Knauf Insulation. Majitelia striech, ktoré nie sú zateplené vôbec alebo boli zateplené nedostatočne pred mnohými rokmi, by mali tepelnú izoláciu zvážiť aj z pohľadu očakávaných úspor energie. „Zameranie majiteľov domov na výrobu zelenej energie je veľmi pozitívnym trendom. Ak si však nainštalujú fotovoltiku bez kompletného zateplenia, budú síce za vykurovanie platiť trochu menej, ale táto lacnejšia energia im bude aj tak unikať cez nezateplené časti,“ upozorňuje Vladimír Beňo.

strecha Čítajte viac Zastavte úniky tepla cez strechu, zbytočne vás oberajú o peniaze

Potrebný je aj posudok statika

Pred inštaláciou FV panelov je rozhodne potrebné dať posúdiť stav strechy statikovi. Strešná konštrukcia totiž bude musieť niesť nielen hmotnosť FV panelov, ale aj váhu nosných konštrukcií, ktoré sú hlavne pri plochých strechách pomerne masívne. „Správne vyhotovenie pospájania a uzemnenia kovových rámov panelov a kovovej nosnej konštrukcie je jedným z najdôležitejších opatrení na zaistenie bezpečnosti fotovoltickej inštalácie. Je to základný bezpečnostný prvok nielen pri ochrane pred zásahom elektrickým prúdom, ale aj pri zásahu blesku,“ dodáva Tibor Hanko.

Zabudnite na revíziu od stola

Ak chcete mať istotu v bezpečnosti fotovoltického zariadenia, rozhodne nezanedbajte kvalitu revízie pred jeho spustením. Trvajte na tom, aby odbornú prehliadku a odborné skúšky vykonal skúsený revízny technik dôkladne priamo na stavbe. „Žiaľ, je veľmi málo revíznych technikov, ktorí vedia, čo majú robiť, a ešte menej takých, ktorí to aj robia. Revízni technici bežne vykonávajú revízie od stola bez návštevy miesta inštalácie, prípadne sú už súčasťou projektovej dokumentácie,“ varuje elektrotechnik Tibor Hanko.

Za kvalitu sa oplatí priplatiť

Na revízie treba myslieť aj počas prevádzky fotovoltickej elektrárne. Na každom systéme sa môžu aj pri kvalitnej inštalácií vplyvom rôznych faktorov vytvoriť časom „slabšie miesta“, čoho výsledkom môže byť po čase celková havária systému. Zariadenie treba skontrolovať pomocou termovízie a následne urobiť servis pozostávajúci z kontroly a dotiahnutia všetkých spojov, odstránenia vzniknutého prachu.

Keďže ide o VTZ-E, na ktoré z časti pôsobia vonkajšie poveternostné vplyvy, platnosť počiatočnej, ako aj opakovanej (pravidelnej) revíznej správy je tri roky, no špecialista požiarnej ochrany odporúča revíziu častejšie. „Revízia pri spustení do prevádzky by mala byť nezávislá, to znamená, že by ju mal vykonať technik, ktorý nie je z firmy, ktorá fotovoltiku inštalovala. Táto nezávislá kontrola síce stojí majiteľa domu niečo navyše, ale zabezpečí si tým odstránenie prípadných nedostatkov už hneď na začiatku. Takže nie je dôvod na nej šetriť. Odporúčam ju vykonávať pravidelne raz za rok, maximálne raz za dva roky,“ radí špecialista požiarnej ochrany Vladimír Knápek.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #energie #fotovoltika #rodinné domy